Rekomendacijos karantino laikotarpiu.

DĖL ŠV. MIŠIŲ NUO KOVO 16 D. IKI KOVO 29 (IMTINAI)

Lietuvos jėzuitų provincija atsižvelgdama į Valstybės nuolat atnaujinamus sprendimus ir rekomendacijas, kuriomis griežtai prašoma atsisakyti vaikščiojimų, kad ir į nedidelius susitikimus bei maldos namus (ypač rūpinantis senolių gyvybe ir siekiant jaunesniųjų išmintingos atsakomybės už juos), nusprendžia nuo kovo 16 d. iki kovo 29 d. (imtinai) neaukoti Šv. Mišių Lietuvos jėzuitų Provincijai priklausančiose Vilniaus Šv. Kazimiero, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero, Šiaulių Šv. Ignaco bei VU Šv. Jonų bažnyčiose. Šių apribojimų laikotarpis keisis atsižvelgiant į valstybinius potvarkius. Bažnyčios (išskyrus šv. Jonų) bus atidarytos asmeninei maldai įprastinių pamaldų metu, sudarytos galimybės susitikti pokalbio su kunigu, tačiau jokia organizuota liturgija nevyks. Atsiprašome už nepatogumus, kurie, esant šiai situacijai, yra viena iš galimybių pasirūpinti bendruomenės narių saugumu ir gyvybe.

 

Lietuvos jėzuitų provincijolas                                             t. Vidmantas Šimkūnas SJ

 

NEGALIMA eiti į bažnyčią:

  • grįžusiems iš užsienio ir nepraėjus 14 dienų (nors ir nėra jokių simptomų)
  • jaučiantiems ligos simptomus
  • turėjusiems artimą kontaktą su sergančiais virusinėmis ligomis

NEREKOMENDUOJAMA:

  • vyresnio amžiaus žmonėms
  • turintiems sveikatos sutrikimų ar esatantiems rizikos grupėje
  • vykti viešuoju transportu (ypatingai lengva “pasidalinti” virusu)

PARODYKIME MEILĘ DIEVUI, SAVO KŪRĖJUI  MYLĖDAMI IR SAUGODAMI SAVE IR VIENI KITUS.

Išlikime ramūs ir nepamirškime maldos, saugumo priemonių ir kad esame Dievo šventovės. Su Dievo ir medikų pagalba vėl galėsime švęsti Eucharistiją bažnyčiose. Mokėkime išlaukti.

 

Būkime sveiki ir palaiminti+