Šv. Karalaitis Kazimieras

 

Lietuvos globėjas, šv. karalaitis Kazimieras (1458-1484) minimas kovo 4-ąją, jo gimimo dangui dieną. Gimė Krokuvoje, Lenkijos karaliaus, kuris buvo ir Lietuvos didysis kunigaikštis, šeimoje. Nuo pat mažens garsėjo pamaldumu, nemėgo pramogų, kurių nestigo karaliaus rūmuose – mieliau laiką leisdavo bažnyčioje, eucharistinio Kristaus artumoje. Iš pagarbos tėvui Kazimieras nesišalino ir valstybės reikalų. Susirgęs džiova, atvažiavo į Lietuvą stiprinti sveikatos. Taip pat padėjo tėvui valstybiniuose reikaluose ir ypatingą dėmesį skyrė vargšams.

Palaidotas Vilniaus katedros koplyčioje. Prie jo kapo pradėjo plūsti maldininkai, nes pasklido gandas apie jaunojo karalaičio stebuklus.

Šv. Kazimieras yra Lietuvos, Lenkijos ir Čekijos globėjas. Taip pat Maltos ordino, jaunimo ir skaistumo globėjas. Jo prašoma apsaugoti nuo maro, tikėjimo ir tėvynės priešų ir kūniškų pagundų. Karalaitis yra Vilniaus arkivyskupijos globėjas, taip pat Lietuvoje laikomas ir amatininkų globėju.

Šv. Kazimieras vaizduojamas jaunas, su karališku apdaru, karūna, skeptru, lelija ir rožiniu. Karūna ir skeptras guli jam prie kojų, nurodant, kad jis atsisakė sosto.

Parengė Laima Lekavičiūtė pagal Fernando ir Gioia Lanzi „Šventieji globėjai ir jų simboliai“