2 kančios slėpinys – Nuplakimas

Jennifer Hartline


„Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų“ (Jn 19, 1).

Slėpinio vaisius – tyrumas ir Dievo valios priėmimas.

Jie naudojo botagą iš kelių odos atraižų, kurio galuose buvo pritaisyti kaulo ir švino gabalai. Romėnai neribojo kirčių skaičiaus, ir dažnai auka neišgyvendavo. Jėzus išgyveno.

„Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganymui, mes buvome išgydyti jo žaizdomis“ (Iz 53, 5).

Kiekvienas smūgis nuo to... žiauraus botago buvo dėl manęs. Kiekvienas baisus įplėšimas Jo kūne, kiekvienas brangaus kraujo lašas buvo dėl mano išgydymo. Jis ištvėrė kiekvieną kankinančio skausmo momentą, kad man būtų garantuota ramybė. Jo bausmė, mano laisvė.

Mano nedorybės manęs neplakė; jos plakė Jį.

Dievas su manimi elgėsi švelniai ir kantriai, visada su meile.

Net negaliu suvokti atšiauraus elgesio su Jėzumi, kurį priėmė vietoj manęs. Jis tikriausiai rėkė iš skausmo, bet niekada neprotestavo. Jis niekada net nesistengė Tėvui sušnibždėti: „Stop! Prašau liaukis!“

Jis padarys viską, kad išgelbėtų prarastą vaiką.

Mane.

Tave.

 

 

Paruošta pagal: Jennifer Hartline 2nd Sorrowful Mystery:  The Scourging at the pillar“

Paruošė: Saulenė Išganaitytė

 

 

 

 

http://www.catholic.org/clife/lent/story.php?id=40620