3 kančios slėpinys: Karūnavimas erškėčiais

Jennifer Hartline

Jie apvilko jį purpuriniu apsiaustu, nupynę uždėjo jam erškėčių vainiką ir ėmė sveikinti: „Sveikas, žydų karaliau!“ Jie daužė jam galvą nendrine lazda, spjaudė ir priklaupdami neva garbino jį. Prisityčioję nuvilko jam purpurinį apsiaustą ir apvilko jo paties drabužiais“ (Mk 15, 17-20).

Slėpinio vaisius – moralinė drąsa.

Pažeminimas, viena ar kita forma, yra paketo dalis. To išvengiame, jei tik nusprendžiame atsižadėti Kristaus. Kiekvieną dieną mums bus suteiktos pasirinkimo akimirkos – ar pasirinksime Kristų ir nebijosime pasityčiojimo bei paniekos, ar Jo atsisakysime ir liksime saugūs, patogūs, pasislėpę.

Paviršutiniškoje kultūroje, kur garbinamas tik aš pats ir reikalaujama tolerancijos visiems dalykams, netgi labai netolerantiškiems Kristaus ir Jo Bažnyčios atžvilgiu, negalime žaisti dvigubo žaidimo.

Jei esame ištikimi Jėzaus sekėjai, būsime išjuokti. Būsime paniekos ir pajuokos objektai. Būsime puolami, pavyzdžiui, kad esame uždari, prislėgti, atsilikę, neintelektualūs, netolerantiški, fanatiški. Būsime neapkenčiami ir persekiojami. Jei ne taip su mumis elgsis, galbūt geriau iš naujo peržiūrėti savo gyvenimą ir tikėjimą. Jeigu negalime išsiskirti iš pasaulio, tada gali kilti rimtų problemų.

Kartais mums brangiai kainuos būti tvirtais savo tikėjime, eiti prieš dabartinės visuomenės srovę, apginti nesikeičiančią tiesą, kurią kiti atmeta kaip paprasčiausią religinį įsitikinimą. Bet Nusižeminęs Išganytojas išklausė niekšišką pasityčiojimą, išsiliejusį iš kareivių lūpų, ir nusprendė, kad jų siela ir mano siela buvo vertos pažeminimo. Jis juos galėjo per akimirką nutildyti, jeigu būtų norėjęs, bet Jis mus myli – Jis mylėjo juos – taip labai, kad ramiai pakluso jų piktnaudžiavimui. Kaip paaukotas avinėlis, Jis neatvėrė Savo burnos.

Mokinystė pareikalaus kainos – mažiausiai, pažeminimo ir paniekos dėl Jo. Kada nors tai galėtų kainuoti net mūsų gyvenimą. O kokia yra pasirinkimo kaina?

 

Paruošta pagal: Jennifer Hartline 3rd Sorrowful Mystery:  The Crowning with Thorns“

Paruošė: Saulenė Išganaitytė

 

 

http://www.catholic.org/clife/lent/story.php?id=40620