4 Kančios slėpinys – Kryžiaus nešimas

Jennifer Hartline


„Tuomet Pilotas atidavė jiems jį nukryžiuoti. Taigi jie pasiėmė Jėzų ir išsivedė. Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją Kaukolės vietą, hebrajiškai Golgotą“ (Jn 19, 16-17).

Slėpinio vaisius – atkaklumas ir ištvermė.

Jis vis dar stovi po žiauraus plakimo, kuris galėjo baigtis jo mirtimi. Jo kūnas jau sužalotas, labai kraujuoja, jis silpnas ir dreba netekęs kraujo. Tačiau jis kažkaip iškenčia skausmą ir laikosi. Įdomu, ar kareiviai nebuvo šiek tiek susierzinę, kad Jis dar gyvas po viso to, ką jie Jam buvo padarę.

Galbūt todėl kažką privertė Jam padėti, ir Simonas neša kryžių likusį kelią iki Golgotos. „Jie privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį – Simoną Kirėnietį, Aleksandro ir Rufo tėvą – panėšėti jo kryžių“ (Mk 15, 21).

Bet jiems nebuvo svarbu, ar Jėzus galėjo eiti, ar ne. Niekas jų nesustabdė nuo galutinio egzekucijos tikslo.

Jėzus buvo atkaklus. Taip pat ir Šėtonas.

Tą dieną Šėtonas buvo pasiryžęs tiek pat, kiek Jėzus, ir kraugeriški Romos kareiviai jam labai pagelbėjo. Šioje Meilės ir Blogio kovoje iš pradžių atrodė, jog Šėtonas galėtų nugalėti.

Iki šiol jam pavyko sunaikinti Jėzaus kūną ir Jį visiškai pažeminti. Nebloga diena puolusių angelų darbui.

(Ak, bet viskas yra ne taip, kaip atrodo! Blogis buvo visiškai, amžinai nugalėtas.)

Įdomu, gal Jėzus buvo viliojamas tiesiog atsigulti ant žvyruoto kelio ir čia numirti. Visiškai išsekus jėgomis ir kankinant skausmui nenuostabu, jei Jį gundė mintis: „Aš negaliu žengti kito žingsnio“.

Kiek reikia laiko, kad tai suprasčiau? Man atrodo, kad...

mano kryžius tampa per sunkus arba man reikia per ilgai jį nešti ir negaliu žengti dar vieno žingsnio. Jaučiuosi nusilpęs dėl kažkokių sunkių dvelksmų ir atrodo, jog priešas laimi.

Jėzus buvo ištikimas Tėvo valiai. Taigi aš privalau. Nors atrodo, kad priešas daug kartų laimi prieš mane, turiu prisiminti – jis jau pralaimėjo. Nors esu išsekusiomis jėgomis ir skausme, jeigu liksiu ištikimas, Šėtonas neviešpataus.

Jėzus man sako „eik toliau“. „Nešiu tave, kai būsi silpnas. Niekada tavęs nepaliksiu. Buvau pragare prieš tave ir nėra ko bijoti“.

„Eik toliau“.


Paruošta pagal: Jennifer Hartline „4th Sorrowful Mystery: The Carrying of the Cross“

Paruošė: Saulenė Išganaitytė

 

 

http://www.catholic.org/clife/lent/story.php?id=40620