Antrasis žodis:

„Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje“ (Lk 23, 43)


Apmąstymas


Kai Jėzus kabojo ant kryžiaus, iš jo tyčiojosi aukštieji kunigai ir kareiviai. Vienas iš buvusių nusikaltėlių, nukryžiuotas kartu su juo, jį paniekino. Tačiau kitas nukryžiuotas nusikaltėlis iškart pajuto, kad su Jėzumi buvo neteisingai pasielgta. Pasisakydamas už Jėzų, jis sušuko: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“ (Lk 23, 42).

Jėzus atsiliepė šiam nusikaltėliui: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje“(Lk 23, 43). Žodis rojus, iš graikų kalbos žodžio paradeisos, reiškiančio „sodas“, buvo naudojamas graikų Senajame Testamente kaip žodis Rojaus Sodas. Judaizme Jėzaus laikais tai buvo siejama su dangumi ir taip pat su ateitimi, kai Dievas viską sukurs Sodo tobulumui. Kartais buvo manoma, kad rojus yra vieta, kur dori žmonės nueidavo po mirties. Atrodo tuo būdu Jėzus naudoja rojų šioje ištraukoje.

Mes susidūrėme su viena iš labiausiai pritrenkiančių ir padrąsinančių eilučių, kurios yra visame Šventajame Rašte. Jėzus pažadėjo, kad nusikaltėtis su juo bus rojuje. Bet gi Luko tekstas nepaaiškina priežasties, kad patikėtume, jog šis vyras buvo Jėzaus sekėjas ar net tikėjo į jį giliąja prasme. Jis, galbūt, gailėjosi dėl savo nuodėmių, tačiau, aišku, neatgailavo. Greičiau, nusikaltėlio riksmas, reikia prisiminti, atrodo labiau panašus į beviltiško, paskutinio atodūsio pastangas.

Nors mes turėtume dėti daug pastangų, kad teisingai suprastume teologiją, ir nors turėtume gyventi savo kasdienį gyvenimą kaip Jėzaus mokiniai, pagaliau, mūsų santykis su juo veda į paprastą pasitikėjimą. „Jėzau, prisimink mane“ mes maldaujame. Ir Jėzus, įgyvendindamas Dievo gailestingumą, mums sako: „Šiandien su manimi būsi rojuje“. Esame ten laukiami ne todėl, kad teisingai suprantame teologiją, ir ne todėl, kad gyvename teisingai, bet todėl, kad Dievas yra maloningas ir mes pasitikėjome Jėzumi.


Klausimai mąstymui

Ar Jėzus sutvirtina jūsų gyvenimą? Ar jūs labai juo pasitikite? Ar žinote, kad kai ateis laikas, jūs būsite su juo rojuje?


Malda

Maloningas Viešpatie Jėzau, kokia nuostabi tavo malonė ir gailestingumas! Kai maldaujame tavęs, tu išgirsti mus. Kai prašome, kad atsimintum mus, įėjęs į savo karalystę, tu suteiki rojaus pažadą. Tavo gailestingumas, brangus Viešpatie, viršija viską, kiek galime įsivaizduoti. Tai mus apglėbia, drąsina, gydo.

O Viešpatie, nors mano situacija yra kitokia negu nusikaltėlio, kuris šaukėsi tavęs, vis dėlto ganėtinai panaši į jo. Šiandien aš gyvenu pasitikėdamas tavimi, ir tik tavimi. Mano dabartinis ir pomirtinis gyvenimas yra tavo rankose. Ir toliau meldžiuosi:

Jėzau, prisimink mane, kai nueisi į savo karalystę! Jėzau, prisimink mane šiandien, kai stengiuosi gyventi tavo karalystėje! Amen.


http://www.patheos.com/blogs/markdroberts/series/the-seven-last-words-of-christ-reflections-for-holy-week/