MAG+S ir ekologija

 

            Pasaulio jaunimo dienos – katalikiško jaunimo sambūris, kurį inicijavo pal. popiežius Jonas Paulius II 1984 m. Romoje. Nuo tada milijonai jaunų katalikų turi galimybę parodyti, kad jie – jėga, keičianti pasaulį, o savoje kasdienybėje – raugas, įmaišytas į tris saikus miltų, nuo kurio viskas įrūgsta. Šiais metais PJD vyko Madride rugpjūčio 16-21 dienomis.

            Jėzaus draugija kartu su 10 moterų vienuolijų, kurios puoselėja Šv. Ignaco dvasingumą, bei Krikščioniško gyvenimo bendruomene organizuoja tarptautinį MAGIS projektą – betarpišką pasirengimą PJD. MAGIS 2011 prasidėjo trijų dienų susitikimu šv. Ignaco Lojolos gimtinėje. Beveik 3000 jaunų žmonių iš viso pasaulio tris dienas bendravo, džiaugėsi ir meldėsi kartu. Rugpjūčio 7 d. jie šventė sekmadienio Eucharistiją su Jėzaus draugijos generolu, t. Adolfu Nikolas. O paskui... Rugpjūčio 8 d. 2500 projekto dalyvių išsiskirstė į 100 grupelių po 25 žmones veiklos ir maldos eksperimentams (Piligrimystė, Tikėjimas ir kultūra, Menas ir kūrybiškumas, Dvasingumas, Savanorystė, Ekologija) ne vien po Ispaniją, bet ir po Portugaliją, 2 grupės žmonių išvyko į Lurdą Tarnauti ir mylėti su Šv. Bernadeta, o viena – net į Maroką.

Kai kurie eksperimentai „netilpo“ į vieną kategoriją, pvz. „CreArte“ Olmos de Atapuerca miestelyje (Ispanija) susiliejo menas, ekologija ir dvasingumas. Skulptoriaus Ksavero Sanso dirbtuvėse eksperimento dalyviai tapybą ir skulptūrą naudojo vidinėms jausenoms išreikšti tiesioginiame ryšyje su gamta. Ekologija praturtino piligrimystės eksperimentą Iš El Milagro į La Peñą: dalyviai kopė į 1400 m aukščio Peña de Francia kalną, tyrinėjo dirvožemį ir augaliją, susipažino su miškų nykimo poveikiu bioįvairovei ir galiausiai aplankė vieną gražiausių Švč. Mergelės Marijos šventovių Ispanijoje.

Ekologija buvo eksperimento Gyvieji akmenys (šv. Pranciškaus Ksavero tėviškėje) dalis: ekskursijų po pilį, katedrą baziliką ir parapijos bažnyčią metu dalyviai gaudavo užduočių, susijusių su menu, dvasingumu bei ekologija, atliko savotišką aplinkosauginę praktiką gamtinėse pilies erdvėse. Navaroje, Arizkun-Lamiarrita, vyko eksperimentas Žemė – visų namai: teko įveikti daugiakultūrės aplinkos iššūkius, o sykiu pabandyti atrasti ir perskaityti Dievo esaties ženklus gamtoje. Įspūdingoje Monserato kalnų apsuptyje eksperimento dalyviai mokėsi Jausti kūriniją ir susipažino su kontempliatyviomis benediktinių bendruomenėmis.

Pirėnų kalnuose, Canfranc, pagal Dvasinių pratybų modelį ekologinio eksperimento Keturi elementai metu dalyviai išgyveno neišdildomas prisilietimo prie kalnų akimirkas, bendravimo su vietiniais amatininkais džiaugsmą. Portugalijoje, Ourem-Fatima, jaunimas galėjo išbandyti, kiek dvasingumo telpa į ūkio gyvenimą. Ispanijos pietuose, Malagoje, eksperimento Rūpinkimės gamta dalyviams buvo pasiūlytas kontaktas su gamta (kelionės pėsčiomis, nardymas) ir ekskursijos į ekologinio dėmesio vertus objektus. Kanarų salose jauni žmonės galėjo išbandyti restauratoriaus profesiją, renovuodami atsiskyrėlių namelių erdvę susitikimams su bendruomene istoriniame La Mayordomia miestelyje.

Nemažo dėmesio sulaukė Valjadolido Jėzuitų žemės ūkio kolegijos socialinė veikla ir jos pasiūlytas eksperimentas. Ši kolegija suteikia žemės ir techninę bei edukacinę pagalbą 450 ūkininkų. Atrodo, nieko nuostabaus, bet visi šie ūkininkai yra pensininkai, kai kurie – be jokios ūkininkavimo patirties. Kiekvienas nedideliame 15 m2 sklypelyje įsipareigoja auginti tik ekologiškas daržoves ir vaisius ir dalyvauti mokymuose. Penkeri eksperimento metai sustiprino ir suvienijo bendruomenę. MAGIS projekto dalyviai noriai įsijungė bendradarbiavimą šiame eksperimente: padėjo ūkininkams ravėti ir laistyti daržus, skinti daržoves, dirbo šiltnamiuose. Ne vienas jų pajuto, kad žemės ūkis ir gamta palengvina bendravimą. Savotiška eksperimento kulminacija – vieną vakarą liturgijos metu buvo pasodintas medis: ženklas, kad jaunimas įsipareigoja rūpintis gamtos ir pasaulio ateitimi.

Jaunuoliai ne tik bendravo su ūkininkais, bet turėjo galimybę išsiugdyti pagarbesnį santykį su gamta: jie gamino valgį iš produktų, kuriuos jiems dovanodavo ūkininkai (kartais gera pabūti priklausomam nuo kitų dosnumo), lankydavosi kaimo vietovėse šalia Valjadolido, kad geriau suprastų jų gyvenimo sąlygas ir lūkesčius.

Feliksas Revilja SJ ir Chuanas Chosė Tomiljo SJ – eksperimento Eko-patirtis: gyvenimas aplinkosaugos projektuose kuratoriai. Jie džiaugiasi ir noriai dalijasi savo patirtimi su jaunuoliais iš įvairių kraštų, suteikdami jiems progą perprasti gamtos, tvarios plėtros, kaimo gyvenimo ir krikščioniško tikėjimo sąsajas. T. Feliksas sako: „Žvelgdami į Jėzų, galime suprasti, ką reiškia meilė gamtai.“ O ką ji reiškia kiekvienam mūsų?...

Pagal Mirada Global to paties pavadinimo straipsnį parengė Jūratė Bieliauskaitė