Penktas žodis:


„Trokštu!“ (Jn 19, 28)


Mąstymas

Be abejo, nukryžiavimo metu Jėzus patyrė nepaprastą troškulį. Jo kūnas buvo netekęs didelio skysčių kiekio, tiek kraujo, tiek prakaito, dėl kančių, patirtų iki nukryžiavimo. Šis jo tvirtinimas: „Trokštu“ buvo pačiame akivaizdžiausiame lygmenyje, prašant kažko gerti. Atsakydami kareiviai Jėzui davė „rūgštaus vyno“ (Jn 19, 29), Jėzaus laikais pigaus gėrimo, paplitusio tarp žemesnės klasės žmonių.

Jonas pažymi, kad Jėzus pasakė „Trokštu“ ne tik patvirtindamas fizinę tikrovę, bet taip pat ir įvykdydamas Šventąjį Raštą. Nors nėra jokios tikslios užuominos Evangelijos tekste, tikėtina, kad Jonas galvojo apie 69 Psalmę, kuri turi šią ištrauką:

„Užgaulės drasko širdį, esu nevilties pagautas;

laukiu užuojautos, bet nėr jokios,

ieškau paguodos, bet nerandu, kas paguostų.

Į mano maistą jie deda nuodų,

troškuliui numalšinti man jie duoda acto“ (Ps 69, 21-22).

Kentėdamas Jėzus išgyveno Izraelio žmonių skausmą, tai, kas Psalmėse buvo užfiksuota. Jėzus kentėjo Izraelio nuodėmę, kai prisiėmė sau pasaulio nuodėmę.

Kai galvoju apie Jėzaus tvirtinimą „Trokštu“, turiu pamąstyti apie savo troškulį. Tai ne toks, koks Jėzaus, troškulys. Greičiau, aš trokštu Jo. Mano siela ilgisi gyvojo vandens, kurį Jėzus suteikia (Jn 4, 10; 7, 38-39). Džiaugiuosi faktu, kad ant kryžiaus jis kentėjo fizinį troškulį – ir dar daugiau – kad galėjo būti numalšintas mano gyvenimo vandens troškulys.


Klausimai mąstymui

Kaip jūs atsakote į Jėzaus tvirtinimą „Trokštu“? Ką šis tvirtinimas jums sako apie Jėzų? Apie save patį?


Malda

O Viešpatie, dar kartą tau dėkoju už tai, ką iškentėjai ant kryžiaus. Be nepaprasto skausmo, tu patyrei ir nepaprastą troškulį. Visa tai buvo dalis to, kad tu prisiėmei žmoniją, kad galėtum išpirkti jos nuodėmę.

Brangus Viešpatie, tavo žodžiuose „Trokštu“, girdžiu savo širdies šauksmą. Aš taip pat trokštu. Viešpatie, ne fizinio gėrimo. Man nereikia rūgštaus vyno. Greičiau, man reikia naujosios tavo karalystės vyno, kad užlietų mano sielą. Turiu būti atgaivintas tavo gyvuoju vandeniu. Trokštu, kad tavo Dvasia dar kartą pripildytų mane.

Trokštu, Viešpatie, tavęs. Amen.