ŠV. MIŠIŲ INTENCIJAS GALIMA užrašyti bažnyčioje arba el. paštu aldonassj@hotmail.com Norintys paaukoti tai gali padaryti bažnyčioje arba pavedimu.Pasirinkite jums patogų būdą.Dėkojame, kad padedate savo nuoširdžia malda ir auka. Kasdien jus prisimename savo maldoje.                         Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios rektorius Kun. Aldonas Gudaitis SJ                                                                                          Mūsų bažnyčios rekvizitai:  Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero /Jėzuitų/ rektoratas Juridinio asmens kodas: 190675653 Adresas: Rotušės a. 8, LT-44280 Kaunas Atsisk. sąskaita: LT867300010002251333 AB Swedbank banko kodas 73000 Banko pavedime prašome nurodykite aukos paskirtį.

Kas galioja tada, kai viskas vyksta kitaip nei tikėjaisi?

 

Mieli bičiuliai, bendradarbiai, bendrabroliai, šitaip kreiptis į Jus paskatino nenumatyta situacija, kai: negalėjome kartu švęsti bendruomeninio susitaikymo, įprastinių Verbų sekmadienio, jautraus didžiojo ketvirtadienio, dramatiško penktadienio ir dar dramatiškesnio Velyknakčio su įspūdinga ugnies, Dievo žodžio, krikšto ir Eucharistijos liturgija. Visų šių privilegijų mes staiga netekome. Jų neturėjo ir Jėzaus mokiniai, daugybė persekiojamų krikščionių pradžioje ir iki dabar.Tačiau nenustoja galioję esminiai, tikri dalykai – Dievo ištikima meilė, kuri prikėlė iš numirusių Jėzų, ja pasitikime ir mes; nenustoja galioti tikėjimas, kad galiausiai Dievas, o ne mirtis taria paskutinį žodį; nenustoja galiojusi viltis, kuri duoda prasmę ir jėgų dorotis su nenumatyta situacija. Todėl palaikome vieni kitus, kaip galime, nes Jėzaus prisikėlimui niekas neįves karantino, niekas jo neatšauks ir niekas jam neuždarys sienų. Nuoširdžiausias ačiū visiems, kurie tuo gyvename ir dvasios bendrystėje švenčiame Velykas 

Vidmantas Šimkūnas, SJ Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas

 

Mainų bibliotekėlė

 

ATIDARYTA!

 

Nelaikykite knygų uždarytų!

Neškite, dėkite į lentyną, teikite skaitymo džiaugsmą kitiems.

Imkite dar neskaitytą knygą ir džiaukitės taip pat!

Rotušės a. 8, Kaunas LT-44280. tel. +370 61042003

el.paštas: aldonassj@hotmail.com    www kjb.lt