2019 metų Susitaikinimo ir šv. Kalėdų pamaldos

 

Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje

 

 

 

Susitaikinimo pamaldos gruodžio 14 d.

 

15 18  val

 

Susitaikinimo pamaldos gruodžio 20 d.

 

17 20 val

 

šv. Kalėdų pamaldos

 

Gruodžio 24 d. (Kūčių diena)

 

17 val.(vaikų) ir 21 val.

 

Gruodžio 25 d. ( I šv. Kalėdų diena)

 

10 val. ir 17 val.

 

Gruodžio 26 d. ( II šv. Kalėdų diena) 17 val.

 

Gruodžio 31 d. 17 val. ir 22.30 val.

 

 

 

 

SEKMADIENIAIS                                                                                                                                                  10.00 val.Šv. Mišios (gieda vaikų ir jaunimo choras)                                                                                                      17.00 val. Šv. Mišios (gieda choras Exaudi, Asta su grupele, arba Indre )                                                                                                                                                                 20.00 val. Šv.Mišios                                                                                                                                      ŠIOKIADIENIAIS 17 val. Šv.                                                                                                                                      BAŽNYČIA ATIDARYTA                                                                                                                                     Sekmadieniais: 9 - 11.30 ir 16 - 18 val.                       Šiokiadieniais: 16 - 18 val.                                                                                                                              INFORMACIJA                                                       Susitaikymo sakramentas: Išpažinčių klausoma kasdien prieš šv. Mišias                                                                                                                                                           Paskutiniais mėnesių sekmadieniais: (rugsėjo-gegužės mėn.) po 10 val. Šv. Mišių Švenčiausiojo Sakramento ADORACIJA

Mainų bibliotekėlė

 

ATIDARYTA!

 

Nelaikykite knygų uždarytų!

Neškite, dėkite į lentyną, teikite skaitymo džiaugsmą kitiems.

Imkite dar neskaitytą knygą ir džiaukitės taip pat!

 ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO (JĖZUITŲ) BAŽNYČIOS KAUNE FASADŲ REMONTAS

 

Istorinis kontekstas, dabartinė būklė ir numatomi darbai

 

XVIII a. vėlyvojo baroko Pranciškaus Ksavero bažnyčios išoriniai ir vidiniai fasadai yra labai prastoje būklėje.

Plačiau...

Rotušės a. 8, Kaunas LT-44280. tel. +370 61042003

el.paštas: aldonassj@hotmail.com    www kjb.lt