Patarimai kaip dalyvauti Velyknaktyje nuotoliniu būdu Pasiruoškite maldos vietą.Surašykite savo šeimos maldavimus, ypač vaikų. Juos galėsite perskaityti po visuotinės maldos, kai atnešamos atnašos.Apeigos prasideda žiburių liturgija ir bažnyčioje būna prieblanda. Jūs irgi galite būti tik žvakių šviesoje. Taip pat pasiruoškite žvakę Krikšto pažadų atnaujinimui. Kas vis dar turite, tam tinka naudoti tą pačią žvakę kai buvote krikštijami.Galbūt turite namie varpelį- būtinai turėkite šalia. Šiandien, giedant garbės himną, skambinama varpeliais. Tuo metu užsidega šviesos. Namuose jūs galite irgi taip daryti. Šias užduotis galima patikėti vaikams.Apeigos ilgos, galima visą laiką ir sėdėti. Melstis namuose galima taip, kaip jums padeda, liturginė laikysena nėra svarbiausia.Tiktų atsistoti giedant garbės himną ir per “Tėve mūsų” maldą. Namuose, jūs galite susikibti rankomis, linkint ramybės pabučiuoti ar kaip jūs jau įpratę šeimoje.Per pakilėjimą galima atsiklaupti.Per Komuniją bus rodoma dvasinės Komunijos malda. Galima susitarti, kad kažkas iš šeimos garsiai ją perskaitytų ir tada melstis tyliai skambant giesmei.Po kunigo palaiminimo, galite palaiminti vienas kitą.Būkime ne tik saugūs, bet ir kūrybingi.Dėkokime Dievui, kad vis dar galime dalyvauti ne nuotoliniu būdu Velykų dieną. Atkreipkite dėmesį, kad yra papildomų šv. Mišių laikų nei įprastai sekmadienį. Labai norime, kad visi norintys tilptų ir galėtų švęsti Prisikėlimą.                                                             O šiandien susitikime nuotoliniu būdu 20 val.

https://www.youtube.com/watch?v=ecVW_70_-QU

SKELBIMAI                                                                                     Velyknaktis mūsų bažnyčioje bus švenčiamas  balandžio 3 d.  20 val. Bus transliacija nuotoliniu būdu. Jose bus galima dalyvauti tik nuotoliniu būdu Nuorodą transliacijai rasite bažnyčios svetainėje.                                                         Šv. Velykų dieną balandžio 4 d. šv. Mišios bus aukojamos: 8, 10, 11:30 (angl. kalba), 12:30, 17, 20 val.                      Antrąją Šv. Velykų dieną Šv. Mišios bus aukojamos 10 ir 17 val.

 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ LAIKAI, REGISTRACIJOS NĖRA:

Šeštadienį 17 val.

Sekmadienį 10 val. 17 val. ir 20 val.

11.30 val. ( anglų kalba).

Vis dar privaloma bažnyčioje būti su burną ir nosį dengiančia veido kauke. Komunija priimama tik į rankas.
Su pagarba ir nuoširdumu

 

Tėvai jėzuitai.

ŠV. MIŠIŲ INTENCIJAS GALIMA užrašyti bažnyčioje arba el. paštu aldonassj@hotmail.com Norintys paaukoti tai gali padaryti bažnyčioje arba pavedimu.Pasirinkite jums patogų būdą.Dėkojame, kad padedate savo nuoširdžia malda ir auka. Kasdien jus prisimename savo maldoje.                         Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios rektorius Kun. A. Gudaitis SJ                                                                 Mūsų bažnyčios rekvizitai:                                             Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero /Jėzuitų/ rektoratas Juridinio asmens kodas: 190675653 Adresas: Rotušės a. 8, LT-44280 Kaunas Atsisk. sąskaita: LT867300010002251333 AB Swedbank banko kodas 73000 Banko pavedime prašome nurodykite aukos paskirtį.

Mainų bibliotekėlė

 

ATIDARYTA!

 

Nelaikykite knygų uždarytų!

Neškite, dėkite į lentyną, teikite skaitymo džiaugsmą kitiems.

Imkite dar neskaitytą knygą ir džiaukitės taip pat!

Rotušės a. 8, Kaunas LT-44280. tel. +370 61042003

el.paštas: aldonassj@hotmail.com    www kjb.lt