ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO BAŽNYČIOJE DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA

 

 

 

BALANDŽIO 18D. DIDĮJĮ  KETVIRTADIENĮ IR BALANDŽIO 19D. DIDĮJĮ PENKATDIENĮ PAMALDŲ PRADŽIA 17 VAL.

 

 

 

BALANDŽIO 20D. DIDŽIOJO ŠEŠTADIENIO VELYKNAKČIO ŠVENTIMO PRADŽIA 21VAL.

 

 

 

 

 

ŠV. VELYKOS BALANDŽIO 21D.

 

ŠV MIŠIOS AUKOJAMOS:

 

8 VAL.

 

12 VAL.

 

17 VAL.

 

 

 

BALANDŽIO 22D. ANTRĄJĄ ŠV. VELYKŲ DIENĄ ŠV. MIŠIOS 17 VAL.

 

 

 

SEKMADIENIAIS                                                                                                                                    10.00 val.Šv. Mišios (gieda vaikų ir jaunimo choras)           12.00 val. Šv. Mišios (gieda bažnyčios choras)                    17.00 val. Šv. Mišios (gieda choras Exaudi, Asta su grupele, arba Indre )                                                                         18.00 val. Šv. Mišios (anglų kalba)                                       20.00 val. Šv.Mišios                                               ŠIOKIADIENIAIS                                                                         17 val. Šv. Mišios                                                           BAŽNYČIA ATIDARYTA                                            Sekmadieniais: 9 - 13 ir 16 - 18 val.                       Šiokiadieniais:16 - 18 val.                                       INFORMACIJA                                                             Susitaikymo sakramentas: Išpažinčių klausoma kasdien prieš šv. Mišias                                                                     Paskutiniais mėnesių senkmadieniais: (rugsėjo-gegužės mėn.) po 10 val. Šv. Mišių Švenčiausiojo Sakramento ADORACIJA

Mainų bibliotekėlė

 

ATIDARYTA!

 

Nelaikykite knygų uždarytų!

Neškite, dėkite į lentyną, teikite skaitymo džiaugsmą kitiems.

Imkite dar neskaitytą knygą ir džiaukitės taip pat!

 ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO (JĖZUITŲ) BAŽNYČIOS KAUNE FASADŲ REMONTAS

 

Istorinis kontekstas, dabartinė būklė ir numatomi darbai

 

XVIII a. vėlyvojo baroko Pranciškaus Ksavero bažnyčios išoriniai ir vidiniai fasadai yra labai prastoje būklėje.

Plačiau...

REGISTRACIJA Į PIRMOS KOMUNIJOS KURSUS

 

Norėdami užsiregistruoti spauskite čia..

Rotušės a. 8, Kaunas LT-44280. tel. +370 61042003

el.paštas: aldonassj@hotmail.com    www kjb.lt