EXAUDI

 

Struktūra:

 

Meno vadovė ir dirigentė:

 

Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė

 

 

 

Exaudi valdyba: 

 

Akvilė Minčinkaitė (pirmininkė)

 

Andrius Strazdauskas (pavaduotojas)

 

Laura Pocevičiūtė  (iždininkė)

 

 

 

EXAUDI istorija:

 

Choras Exaudi susibūrė 2011 m. spalio 7 d. Choro įkūrėjas ir pirmasis meno vadovas buvo kun. Eugenijus Puzynia SJ. Gyvavimo pradžioje, didelę iniciatyvą rodė Kauno jėzuitų gimnazijos moksleiviai bei alumnai ir ateitininkų federacijos nariai.

 

Nuo 2013 m. rugpjūčio mėnesio Exaudi vadovo pareigas perėmė vargonininkas ir chorvedys Vilimas Norkūnas, kuris savo profesionalumu atkreipė ypatingą choristų dėmesį į senosios muzikos grožį.

 

Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio choro vadovu tapo Povilas Vanžodisbūdamas jaunuoliu pats muzikos žavesį atrado giedodamas chore Exaudi. Vėliau savo darbu ir užsispyrimu bei Dievo dovanotu talentu įrodė, jog nėra neįmanomų dalykų, jei apsisprendi keliauti kartu su Dievu.
                      2019 m. gegužės chorui vadovauti ėmėsi Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė. Ne vienerius metus chorą lydėjusi ne tik malda, bet ir nuoširdžia pagalba, Vita į choro bendruomenę įsiliejo energingai, pozityviai nusiteikusi bei su naujomis idėjomis. Tikimės, kad kelionė su muzika Dievop visiems Exaudi bendruomenės nariams bei draugams bus vaisinga ir atnešanti džiugių ir įsimintinų akimirkų.

 

EXAUDI veikla:

 

Choras Exaudi gieda kas antrą sekmadienį vakarinėse šv. Mišiose (17 val.) Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje, įprastai rengia du koncertų ciklus (šv. Kalėdų ir šv. Velykų), vasaromis organizuoja stovyklas, kurios vyksta įvairiuose Lietuvos vietovėse: choristai ne tik tobulinasi muzikinėje srityje, tačiau ir bendrauja su vietine bendruomene, jei yra poreikis, užsiima su vietiniais vaikais ir jaunimu, dalyvauja šventėse ar kituose tuo metu vykstančiuose bendruomenės renginiuose.

 

Taip pat Exaudi choristai stengiasi puoselėti Ignacišką dvasingumą savo kasdienoje: dalyvauja jėzuitų kuriamame Magis projekte, rekolekcijose, dalyvauja reguliariuose susitikimuose su choro dvasiniu palydėtoju sch. Mariumi Jociumi SJ. Vienas labiausiai Exaudi ir Ignacišką dvasingumą jungiančių kūrinių, choro simpatijas pelnęs ir reguliariai atliekamas Lietuvoje bei pasaulyje kompozitoriaus V. Augustino specialiai 2016 m. Magis projektui suskurtas kūrinys The Face of Christ.

 

Tikimės, kad įvairių iššūkių, skatinančių tobulėti ir augti muzikos bei vienas kito ir Dievo pažinime, niekada nepritruks, o choristai, matydami Dievo vedimą, nepaliaus patys atsigręžti ir kviesti kitus žmones širdis kelti Dievop.

 

Choras Exaudi yra ypatingas tuo, kad susikūręs prie bažnyčios, atlieka klasikinę religinę muziką. Į kolektyvą susibūrė labai skirtingi žmonės – nuo moksleivių, iki brandžių žmonių. Visus choristus vienija bendras tikslas ir misija.

 

 

 

Išsamiau apie chorą galite rasti:

 

https://www.facebook.com/exaudi.lt/  

 

www.exaudi.lt

 

 

 

EXAUDI misija:

 

Garbinti Dievą, kuriant vieningą bendruomenę per dvasinį ir muzikinį tobulėjimą, bei sakralinės muzikos populiarinimu atliepti Naujosios Evangelizacijos poreikį visuomenėje. 

 

Jei turite klausimų, pasiūlymų ar komentarų – susisiekite su mumis:

 

El. paštu choras.exaudi@gmail.com arba telefonu +370 671 44 656 (Akvilė)