EXAUDI

 Struktūra:

Meno vadovas ir dirigentas:

 Povilas Vanžodis.

 

 Exaudi valdyba: 

 Akvilė Minčinkaitė (pirmininkė)

 Liucija Lekienė (pirmininkės pavaduotoja)

 Laura Pocevičiūtė  (iždininkas)

 

 EXAUDI istorija:

 

Choras Exaudi susibūrė 2011 m. spalio 7 d. Choro įkūrėjas ir pirmasis meno vadovas buvo jėzuitas Eugenijus Puzynia. Gyvavimo pradžioje, didelę iniciatyvą rodė Kauno jėzuitų gimnazijos moksleiviai bei alumnai ir ateitininkų federacijos nariai.

 

Nuo 2013 m. rugpjūčio mėnesio Exaudi vadovo pareigas perėmė vargonininkas ir chorvedys Vilimas Norkūnas, kuris savo profesionalumu atkreipė ypatingą choristų dėmesį į senosios muzikos grožį.

 

Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio choro vadovu tapo Povilas Vanžodis – jaunuolis, kuris pats muzikos žavesį atrado giedodamas choreExaudi. Vėliau savo darbu ir užsispyrimu bei Dievo dovanotu talentu įrodė, jog nėra neįmanomų dalykų, jei apsisprendi keliauti kartu su Dievu.

 

EXAUDI veikla:

 

Choras Exaudi gieda kas antrą sekmadienį vakarinėse šv. Mišiose (17 val.) Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje, kasmet rengia du koncertų ciklus (šv. Kalėdų ir šv. Velykų), kiekvieną vasarą organizuoja vasaros stovyklas, kurios vyksta įvairiuose Lietuvos kaimuose, kur choristai ne tik tobulinasi muzikinėje srityje, tačiau ir bendrauja su vietine bendruomene, jei yra poreikis, užsiima su vietiniais vaikais ir jaunimu. Taip pat Exaudi choristai stengiasi puoselėti Ignacišką dvasingumą savo kasdienoje. 2016 m. vasarą choras Exaudi dalyvavo pasauliniame Magisprojekte Lenkijoje, kur drauge su užsieniečiais pristatė lietuvių kompozitoriaus V. Augsutino sukurtą kūrinį „The Face of Christ“. Tikimės, kad įvairių iššūkių, skatinančių tobulėti ir dalintis, niekada nepritruks, o choristai, matydami Dievo vedimą, nepaliaus patys atsigręžti ir kviesti kitus žmones širdis kelti Dievop.

 

Choras Exaudi yra ypatingas tuo, kad susikūręs prie bažnyčios, atlieka klasikinę religinę muziką. Į kolektyvą susibūrė labai skirtingi žmonės – nuo moksleivių, iki brandžių žmonių. Visus choristus vienija bendras tikslas ir misija.

 

EXAUDI misija:

 

Garbinti Dievą, kuriant vieningą bendruomenę per dvasinį ir muzikinį tobulėjimą, bei sakralinės muzikos populiarinimu atliepti Naujosios Evangelizacijos poreikį visuomenėjeJei turite klausimų, pasiūlymų ar komentarų – susisiekite su mumis:

 

El. paštu choras.exaudi@gmail.com

 Akvilė 8 671 44656

 Liucija 8 617 23730

 Laura 8 644 78774