Šv. Mišių intencijos

Mūsų bažnyčioje užrašyti šv. Mišias Jūsų intencijomis galima: el. paštu: aldonassj@hotmail.com. Šios šv. Mišios nėra aukojamos viešai, tėvai jėzuitai jas aukoja savo koplyčioje 12 val. Bažnyčioje anksčiau užrašytomis intencijomis taip pat meldžiamasi koplyčioje. Dėkojame, kad padedate savo nuoširdžia malda ir auka. Kasdien jus prisimename savo maldoje.

 

Mūsų bažnyčia galite paremti:

 

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero /Jėzuitų/ rektoratas Juridinio asmens kodas: 190675653 Adresas: Rotušės a. 8, LT-44280 Kaunas Atsisk. sąskaita: LT867300010002251333 AB Swedbank banko kodas 73000

 

Banko pavedime prašome nurodykite aukos paskirtį.

 

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios rektorius

 

Kun. Aldonas Gudaitis SJ