Nusišypsokime!

 

Gydytojas klausia pacientą: „Ar prieš ateidamas pas mane konsultavotės su kuo nors?“ Pacientas: „Su vaistininku.“ Gydytojas: „Na, pasakykite man, kokių nesamonių jis jums prišnekėjo.“ Pacientas: „Jis man liepė kreiptis į jus.“

***

Meldžiasi vyras ir žmona namuose. Jiems abiems po 60 metų amžiaus. Staiga pasirodo angelas ir sako: „Jūsų malda buvo išklausyta. Sakykite ko labiausiai dabar norėtumėte ir viskas įvyks.“ Žmona prašo: „Norėčiau, kad mes gyventume šiltose Havajų salose.“ Angelas mostelėjo ranka ir visi tuojau pat atsidūrė Havajuose. Vyras prašo: „Norėčiau, kad mano žmona būtų 30 metų jaunesnė už mane.“ Angelas mostelėjo ranka ir vyras tapo 90-mečiu seneliu...

***

Nedidelis lėktuvas sugedo ir krenta žemyn. Jame keturi žmonės ir tik trys parašiutai. Vienas sako: „Aš esu žinomas chirurgas. Galėčiau daug žmonių išgelbėti. Todėl imu parašiutą ir šoku.“ Tuojau kitas sako: „Esu raketų inžinierius, pats protingiausias specialistas pasaulyje. Žmonėms manęs labai reikia. Imu parašiutą ir šoku.“ Kai tie du iššoko senas kunigas sako: „Aš jau senas. Tau, berniuk, visas gyvenimas dar ateityje. Imk paskutinį parašiutą, gyvenk ir tarnauk žmonėms.“ Berniukas atsako: „Bet mes dar turime du parašiutus. Protingiausias žmogus pasaulyje paėmė mano kuprinę ir su ja iššoko...“

***

Hindu kunigas, Žydų rabinas ir Evangelikų pamokslininkas keliavo po kaimus. Atėjo vakaras. Jie užėjo pas vieną ūkininką, kuris juos sutiko priimti nakvynei. Tačiau jis sakė: „Teturiu tik dvi lovas kambaryje. Vienam teks nakvoti tvarte su gyvuliais ant šieno. Hindu kunigas tuojau pasisiūlė nakvoti tvarte. Visi nuėjo miegoti. Po kelių minučių beldžiasi Hindu kunigas ir sako: „Negaliu ten miegoti su karvėmis, nes jos mūsų religijoje šventos.“ Tada Žydų rabinas nuėjo į tvartą. Po kelių minučių beldžiasi ir sako: „Negaliu miegoti su kiaulėmis, nes jos mūsų religijoje nešvarios.“ Evangelikų pamokslininkas sako: „Gerai, aš einu į tvartą.“ Jis išėjo. Po kelių minučių vėl kažkas beldžiasi. Tai buvo karvė ir kiaulė...

***

Per konferenciją apie religinį paklusnumą vieno jėzuito paklausė: „Jūsų Ordinas pasižymi ypatingo klusnumo įžadu. Kaip jūs sugebate užtikrinti, kad jėzuitai liktų ištikimi šiam įžadui?“ Tada jėzuitas atsako: „Tai paprasta. Mūsų vyresnysis tiesiog paklausia, ką mes norėtumėme daryti ir tada mums įsako tai daryti. Taip mes niekada nenusižengiame klusnumui.“ Tada kitas konferencijos dalyvis paklausia jėzuito: „O kas, jeigu kuris nors brolis nežino, ką jis nori daryti? Ką jūs darote su tokiais?“ Jėzuitas kaip visada nepasimetęs atsako: „Mes išrenkame juos savo vyresniaisiais.“

***

Mažame miestelyje parapijos klebonas pasisodino pomidorų. Niekada nematytos uogos sugundė dvi pro šalį einančias mergytes. Vis dėlto parėjusios namo, mamytei prisipažino be leidimo pasivaišinusios. Mama liepė nueiti ir prisipažinti kunigui.

Kunige klebone, ar šios uogos valgomos?- klausia „vagyste“ nusidėjusios.

Taip, mergaitės, jos valgomos,- atsiliepė malonusis dvasininkas.

O, tai mes nieko blogo nepadarėme, jei tas uogas galima valgyti...

***

Hindu kunigas, Žydų rabinas ir Evangelikų pamokslininkas keliavo po kaimus. Atėjo vakaras. Jie užėjo pas vieną ūkininką, kuris juos sutiko priimti nakvynei. Tačiau jis sakė: „Teturiu tik dvi lovas kambaryje. Vienam teks nakvoti tvarte su gyvuliais ant šieno. Hindu kunigas tuojau pasisiūlė nakvoti tvarte. Visi nuėjo miegoti. Po kelių minučių beldžiasi Hindu kunigas ir sako: „Negaliu ten miegoti su karvėmis, nes jos mūsų religijoje šventos.“ Tada Žydų rabinas nuėjo į tvartą. Po kelių minučių beldžiasi ir sako: „Negaliu miegoti su kiaulėmis, nes jos mūsų religijoje nešvarios.“ Evangelikų pamokslininkas sako: „Gerai, aš einu į tvartą.“ Jis išėjo. Po kelių minučių vėl kažkas beldžiasi. Tai buvo karvė ir kiaulė...

***

Nedidelis lėktuvas sugedo ir krenta žemyn. Jame keturi žmonės ir tik trys parašiutai. Vienas sako: „Aš esu žinomas chirurgas. Galėčiau daug žmonių išgelbėti. Todėl imu parašiutą ir šoku.“ Tuojau kitas sako: „Esu raketų inžinierius, pats protingiausias specialistas pasaulyje. Žmonėms manęs labai reikia. Imu parašiutą ir šoku.“ Kai tie du iššoko, senas kunigas sako: „Aš jau senas. Tau, berniuk, visas gyvenimas dar ateityje. Imk paskutinį parašiutą, gyvenk ir tarnauk žmonėms.“ Berniukas atsako: „Bet mes dar turime du parašiutus. Protingiausias žmogus pasaulyje paėmė mano kuprinę ir su ja iššoko...“

***

Trys kunigai dalyvavo kunigų susirinkime. Vakare jie trise viename kambaryje kalbėjosi. Vienas kunigas sako: „Galime vienas kitam atlikti išpažintį ir pasakyti savo didžiausią nuodėmę, kurią laikome paslaptyje, apie kurią niekas nežino... Aš pradėsiu...Man labai patinka lošimas. Kai tik išvažiuoju iš savo miesto, tuojau einu į lošimo namus. Tai mano didžiausia nuodėmė, apie kurią niekas nežino.“ Kitas kunigas sako: „Mano didžiausia nuodėmė yra ta, kad aš nekenčiu darbo. Aš niekada nesiruošiu pamokslams. Aš nusikopijuoju kitų pamokslus ir juos perskaitau. Tai mano didžiausia nuodėmė, kurios niekas nežino.“ Trečiasis sako: „Mano didžiausia nuodėmė yra ta, kad aš negaliu išlaikyti jokios paslapties. Kai tik sužinau, kokią nors paslaptį, tuojau einu ir papasakoju visiems. Ir dabar aš laukiu tos akimirkos, kai galėsiu išeiti iš šio kambario ir...“

***

Ko net Dievas nežino:

Kur dabar eina Pranciškonas?

Ką dabar galvoja Jėzuitas?

Kiek moterų vienuolių kongregacijų yra iš viso?

***

Išėjo vyriškis medžioti lokių. Puse dienos neradęs jokių pėdsakų jis nusiminė ir numetęs šautuvą nuėjo prie upelio atsigaivinti. Ten prie vandens atsitūpęs pamatė be galo didelį lokį, kuris greitai bėgo link jo. Medžiotojas atsiklaupė ant kelių ir meldėsi:

Dieve, padėk man – atversk šitą lokį kad jis būtų krikščionis!!

Lokys staiga sustojo pažiūrėjo į dangų iškėlė letenas ir tarė:

Dieve, palaimink šitą maistą kurį valgysiu iš Tavo dosnumo.

***

Prie rojaus vartų stovi Šv.Petras ir priima atkeliavusius žmones. Įleisdamas vieną Musulmoną, jam pasako:

Eik į 14-tą kambarį. Tik tyliai praeik pro aštuntąjį kambarį.

Po to ateina induistas, ir Šv. Petras dar kartą sako:

Eik į 12-tą kambarį. Tik labai prašau tik tyliai praeik pro aštuntąjį kambarį.

Dar vėliau ateina ir judėjas, ir Šv. Petras jam tą patį pakartoja:

Eik į 9-tą kambarį, tačiau labai tyliai praeik pro aštuntąjį.

Judėjas nesupratęs klausia Šv. Petro:

Kodėl jūs visiems liepiat labai tyliai praeiti pro aštuntą kambarį???

Todėl, kad ten krikščionys ir jie galvoja, kad jie čia vieninteliai, - pašnabžda Šv. Petras.

***

Gyveno kartą du maži berniukai, jiem buvo po 8 ir 10 metų ir jie buvo nepaprastai neklusnūs. Jie visada įsiveldavo į bėdas ir jų tėvai jau žinodavo kad jei miestelyje atsitiko kokia nors bėda tai greičiausia ir jų vaikai bus įsivėlę.

Berniukų mama išgirdo, kad dvasininkai gerai drausmina vaikus todėl apsitarus su tėvu, nusiuntė berniukus pas kunigą. Kunigas sutiko berniukus priimti po vieną asmeniniam pokalbiui.

Nuėjęs pirmasis berniukas atsisėdo ir laukė ką jam pasakys kunigas. Tada kunigas jo ramiai paklausė, „Kur yra Dievas?“.

Berniukas nustebo ir negalėjo nieko atsakyti. Tada kunigas dar kartą griežčiau paklausė, „Kur yra Dievas?“, berniukas ir vėl nieko nesakė nes nežinojo ką sakyti. Tuomet trečią kartą kunigas jau labai griežtai tarė, „Kur yra Dievas?“. Berniukas nusigando šoko nuo kėdės ir parbėgęs namo pasislėpė spintoj. Jo vyresnysis brolis radęs jį spintoj jo paklausė, „Kas nutiko?“ Tada jo mažesnis broliukas atsakė: „ Dabar tai mes labai prisidirbom, broli. Dievas dingo, ir jie galvoja, kad čia mūsų darbas!“