Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos "Eik į savo kambarėlį"

 

Dvasinės Pratybos - tai būdas atnaujinti savo santykį su Dievu. Dalyvaujantiesiems per visas Dvasines pratybas yra pristatomi įvadai, kaip melstis su Šventuoju Raštu, skaitomos konferencijos apie dvasių skyrimą, sąžinės tyrimo būdus, meditacinę bei kontempliatyviąją maldą. Dalyviai kas savaitę susitinka su dvasios palydėtoju. Tik dvasios palydėtojui rekomendavus, siūloma tęsti arba kartoti vieną ar kitą Dvasinių pratybų savaitę.

„Eik į savo kambarėlį“ – šv. Ignaco Lojolos mokymu pagrįstos Dvasinės pratybos kasdieniame gyvenime, trunkančios 33 savaites. Kiekvienai pratybų dienai parinkti trumpi, susimąstyti kviečiantys pasakojimai, pateiktos Šventojo Rašto nuorodos bei taiklūs klausimai, atveria vis naujas Evangelijos ir žmogaus širdies gelmes, skatina pažinti Dievą ir save, ragina ieškoti savo vietos pasaulyje. „Dvasinės pratybos kasdieniame gyvenime“ skirtos tiems, kurie trokšta mylėti Dievą visa širdimi, visu protu ir visomis jėgomis, o kiekvieną žmogų (be jokių išimčių) – kaip save patį.


Pratybos ne tik suteiks naujų vidinių jėgų, bet ir paskatins naudotis turima dvasine patirtimi, padedančia kurti Dievo Karalystę.

Pratybos vyksta kiekvieną trečiadienį po vakarinių Šv. Mišių - 18 val.

 

Norintiems daugiau informacijos, kreiptis: jurate.bieliauskaite@gmail.com