Šviesos vaikai

 

Esame jaunimo grupelė žmonių, einanti Dievo keliu. Skelbiame Jį aplinkiniams ir patys stipriname savąjį tikėjimą. Šviesos vaikai jėzuitų rektorate skaičiuoja savo trečiuosius metus. Esame be galo dėkingi kunigui Ryčiui, kunigui Aldonui ir kunigui Vaidui už mūsų globą ir paskatinimą stiprėti ir augti.

 

Jaunimo vizija yra padėti vienas kitam atrasti Kristų savo kasdieniame gyvenime, dalintis savo patirtimis, suvokimais, bendromis jėgomis ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus. Prie mūsų prisijungti gali kiekvienas ieškantis gyvenimo krypties jaunas žmogus, šiuo metu mūsų tarpe yra 10 – 23 metų amžiaus jaunos širdys kurios skirtingomis aplinkybėmis sutiko Kristų ir toliau tą draugystę tęsia. Mes esame šeima, ne vien choras, jaunimo grupė ar draugai, bet šeima – visi vieni kitiems padedame jei kuris nors iš šeimos narių suklumpa. Niekada neaplenkiam nei vieno žmogaus prašymo. Visada maldoje už tuos, kurie paprašo, ir už tuos, kuriem reikia ypatingos Viešpaties stprybės.

Mūsų vaikla labai įvairi:

 

Kas antrą sekmadienį giedame 17h mišiose. Savo balsais ir širdimi šloviname Dievą, dėkodami Jam, už Jo meilę mums.  Po Mišių mes susėdame prie puodelio arbatos ir atidėję į šalį visus rūpesčius džiaugiamės galėdami būti kartu.

Kartą per mėnesį po vakarinių Šv.Mišių mes turime Taize pamaldas. Mes meldžiamės, giedame ir nurimstame kartu po savaitės darbų ar sunkumų. Taip pat pasidaliname savo džiaugsmais. Dėkojame Dievui maldose, už kiekvieną rytą, už saulės spindulėlį, už lietaus lašelį, už juoką, už šypseną, už liūdesio ir džiaugsmo ašaras, už kievieną vargą, kuriuo mus stiprina. Kiekvienas susitikimas su Jėzumi Taize pamaldose mus stiprina dvasiškai. O net ir menkiausias Dievo prisilietimas mums padeda išgyventi, tuo momentu, sunkiausias akimirkas.

Kiekvieną antrą mėnesio penktadienį po vakarinių mišių mes žiūrime filmą kuris būna įtraukiantis, nes analizuojamos aktualios temos. Kai kuriuose filmuose, net galima surasti dalelę savęs.. Filmą žiūrime su kunigu! (aišku jei kuris nors kunigas būna laisvas ir gali mus nudžiuginti savo draugija) Pažiūrėję filmą mes jį aptariame prie arbatos puodelio, dalinamės patirtimis, analizuojame.

Kartą per mėnesį,šeštadienį Šviesos vaikai taip pat prisideda nuoširdžia draugyste ir giesmėmis  prie "Tikėjimo ir šviesos" bendruomenės"Garstyčios grūdelio" švenčių. Tai bendrystė su bičiuliais(protinę negalią turinčiais žmonėmis)galimybė švęsti draugystę. Atsiliepdiame į Viešpaties kvietimą, giesmėmis garbiname Jį, dėkojame, prašome malonių, švenčiame Eucharistiją. Pasidalytas džiaugsmas didėja, o pasidalyta našta lengvėja. Taip teikiame vieni kitiems didelį džiaugsmą ir nepamirštame mažutėlių.

Kas 2 mėnesį renkamės gailestingumo vainikėlio maldai – jaunimui priimtina forma (giesme).

Mūsų jaukios ir šiltos grupelės - šeimos jaunų žmogučių vadovė, mama, teta, draugė, sesė ar kaip jau pavadinsi yra Justina Kolosauskaitė.

Su ja susisiekti galima el.paštu justinakol@gmail.com

arba tiesiog rašykite vaikai.sviesoje@gmail.com

Apie renginius kuriuose dalyvaujame ar siūlome dalyvauti, rekolekcijas ar stovyklas kurias rengiame, renginių nuotraukas ir kitą gėrį galite rasti čia:

http://sviesosvaikai.jimdo.com/