Švenčiausiojo Sakramento

ADORACIJA 
Vaikams
po 10 val. Šv. Mišių

Paskutiniais mėnesių sekmadieniais:

(rugsėjo-gegužės mėn.) 

Kviečiame jungtis visus!!!

 

******* 

ŠVIESOS VAIKAI

 

PRADĖJO

 

NAUJĄ SEZONĄ!!!

 

Džiugu, kad į naują mūsų pradžią susirinko daug mielų, pažįstamų žmogučių. Visi paaugę, subrendę.. Kai kurie ir su draugu už parankės :).

Į senąjį kambarėlį būtumėm net nebetilpę!

Labai ačiū mūsų brangiam kun. Aldonui, neprieštaravusiam "Šviesos vaikų" persikėlimui į didesnį kambarį.

 

Šiemet toliau keliausim gerų darbų keliu. Bandysim suprasti kas yra šventumas.

Kviesimės į svečius ir patys vyksime svečiuotis!

 

O pirmoji pažintis labai simbolinė :).

Būdami vienuolyno patalpose, negražu būtų to nežinoti.. :)

Taigi kun. Aldonas mielai aprodė kur gyvena jėzuitai vienuoliai, kur jie mėgsta paslapčia dalyvauti šv. Mišiose, kaip nuleidžia bažnyčios sietynus keisdami lemputes ar net kur karštyje grimsta į meditacijas!!!, jau nekalbant apie ypatingas kolekcijas..!

Nukritęs iš dangaus.

Tirdelis, pradinukas angelas sargas.

 

Kiekvienas esame toks unikalus, kad net sunku žodžiais apsakyti!

Klausėmės tos pačios knygelės žodžių, girdėjome visi tą pačią gražią istoriją. Bet Viešpaties Dvasia kiekvieną lietė skirtingai! Ji be abejonės veikė, bet kiekviename tik jam skirtu ypatingu būdu. Klausydamiesi, įjungdami savo vaizduotę ir pieštukų spalvas, sukūrėme savo angelus sargus. O sudėjus į bendrą kompoziciją, gavosi nuostabus dangiškas koliažas :)

Beje, tuokart mes dar ir tobulinome pagarbą ir dėmesį savo artimui: gavę pieštukus be pasirinkimo, stengėmės mandagiai draugą paprašyti trūkstamo,

o gavę padėkoti ir sugrąžinti. 

 

 

2017 m. spalio 22 d.

 

 

Pagaliau pagaliau pagaliau!!!

Pagaliau žvakelės, perdarytos iš vaško likučių, pasiekė adresatus!

Lankydamiesi Carito sriubos valgykloje, vaikai kiekvieną apdovanojo

vienetine žvakele su šiltu palinkėjimu. O nepamiršdami artimo meilės,

įsijungė į įvairias tarnystes.

Priimti kitokį artimą yra sunku,

bet rezultatas vainikuoja pastangas...

2017 m. rugsėjo 24 d.

 

Rio smėlio arenoje tiesėm draugystės ranką Carito globojamiems vaikams. Judrios estafetės padėjo santykio šiltumui, o popietės vinis batutas viską smagiai vainikavo. tikimės, bendrystės tiltas bus statomas palaipsniui toliau :).


2017 m. rugsėjo 10 d.

 

 

 

"Šviesos vaikai" sveikina su naujais mokslo metais

ir pradeda naujų susitikimų etapą!

Tęsiam tradiciją kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių nuveikti kažką gero.

 

Savo artimui. Savo bendruomenei.

Savo aplinkai. Bet visų labui.

 

Todėl šiuos metus ypatingai skiriam artimo meilės darbams.

(Visada laukiami nauji entuziastai, naujai prisijungiantys bendrakeleiviai.)

 

2017 m. gegužės 28 d.

 

 

Šį sekmadienį kelios "Šviesuliukų" mergaitės garbino Jėzų

patarnaudamos šv. Mišioms. Ačiū joms už tokią gražią tarnystę!

Didelis dėkui Amelijos mamytei Elenai už šaunią iniciatyvą ir

puikų pasiruošimą trumpai vaikų adoracijai po šv. Mišių.

2017 m. balandžio 2 d.

 

Pagaliau, šuoliais artėjant šventoms Velykoms,

mūsų "sodinti" medeliai pasipuošė nuostabaus grožio žiedais.

Ačiū visiems gausiai susirinkusiems Šviesuliukams!

2017 m. kovo 26 d.

 

Šviesos vaikų kambarėlyje kino seansas!

Vaišindamiesi gimtadieniniu pyragu žiūrėjome gražų filmą apie Jėzaus gyvenimą.

Labai dėkojame Guostės tėveliams, kurie taip šauniai surengė filmo peržiūrą.

 

Taip pat vaikai pavėluotai sveikino tėvelį Merkį.

Po trumpos palaiminimo giesmelės patys gavome didelę puokštę palaiminimų.


2017 m. kovo 19 d.

Šį sekmadienį mūsų šviesos spindulėliai nešė po dalelę savo

širdelių į šv. Klaros globos namučius. Įteikę šiltus savo rankelėmis

pagamintus palinkėjimus senoliams, surengę gražų koncertėlį, visi

vaišinosi gardžiais pyragais ir bendravo.

Dėkojame visiems šaunuoliams ir juos lydėjusiems tėveliams!

2017 m. kovo 12 d.

Šiandien šviesos vaikai rengėsi svečiavimuisi pas senelius.

Gamino artėjančių šv.Velykų simbolius paukštelius,

o į jų vidų rideno nuoširdžius palinkėjimus.

2017 m. kovo 05 d.

Dėkojame visiems jėzuitų šviesuliukams už jaukų buvimą kartu

Eucharistijos adoracijoje. Dovilei, Taurui ir Lėjai už nuoširdžias giesmes.

"Žmogus gyvas ne vien duona..." Jn 6, 22

2017 m. kovo 03 d.

Šį sekmadienį, kaip visada po 10 val. šv. Mišių,

kviečiu visus susirinkti arčiau Altoriaus.

Po praeito sekmadienio linksmybių rimsime,

o savo širdis pripildysim Jėzaus meilės.

 

Kartą mokytojas paklausė savo mokinių:

-Kodėl kai žmonės pykstasi, jie šaukia?

-Todėl, kad netenka ramybės,- atsakė vienas.

-Bet kam gi šaukti, jei tas žmogus yra šalia?- paklausė mokytojas.

- Nejaugi negali jie tyliai kalbėtis? Kam rėkti, jei esi piktas?

Mokiniai pateikė daugybę atsakymų, tačiau nei vienas jų netiko Mokytojui.

Galų gale jis paaiškino:

-Kai žmonės yra nepatenkinti vienas kitu ir pykstasi, jų širdys nutolsta.

Tam, kad kompensuotų šį atstumą, jiems prireikia šaukti.

Kuo stipriau žmogus pyksta, tuo garsiau jis šaukia.

-O kas atsitinka, kai žmogus įsimyli? Jie nerėkia, o atvirkščiai, kalbasi tyliai.

Tai todėl, kad jų širdys yra labai arti ir atstumas tarp jų labai mažas.

O kai dar stipriau įsimyli, kas toliau nutinka?- toliau tęsia Mokytojas.

-Nekalba, o tik šnabždasi ir tampa dar arčiau savo Meilėje.

Galų gale jiems net šnabždėjimasis tampa nebereikalingas.

Jie tik žiūri vienas į kitą ir viską supranta be žodžių...

2017 m. vasario 26 d.

Besispardanti Žiema išprašyta šiek tiek anksčiau, bet draugiškai ir su šypsena! Šviesos vaikai su rektorato bendruomene ir pirmosios Komunijos mokinukais trypė rately kartu su persirengėliais, sukosi už parankių ir dėjo blogumus į Morę. Lašininio ir Kanapinio kovoje pergalė atiteko pastarąjam, o didelis vaikų būrys pasižadėjo ištvermingai laikytis ilgojo Gavėnios pasninko :).

2017 m. vasario 21 d.

2017 m. vasario 19 d.

Šis sekmadienis "Šviesos vaikų" kambarėly buvo labai karštas!

Sulaukėme gausaus būrio linksmų šviesuoliukų.

O Guostės mamytė Inga, lyg nujausdama, suruošė gražią

puokštę smagių užsiėmimų - net erdvę teko prasiplatint :).

Laikas bėgte prabėgo...

Ačiū visiems!!!

 

2017 m. vasario 12 d.

Meilę skleidžiantys šviesos vaikučiai besiruošdami šv. Valentino

dienai savo šilumą ir meilę sudėjo į nuostabaus grožio pačių

pagamintas širdeles. Jas gaus pačios mylimiausios

mamos ir nuostabiausi tėčiai visame pasaulyje.

2017 m. vasario 5 d.

Sekmingai sumaišyta

statybinė košė tapo šaunia dirva mūsų medeliams.

Labai viliamės iki šv. Velykų juos apipilti žiedais :)

Ačiū visoms darbščioms rankelėms!


2017 m. vasario 4 d.

 

Mainų bibliotekėlė

 

ATIDARYTA!

 

Nelaikykite knygų uždarytų!

Neškite, dėkite į lentyną, teikite skaitymo džiaugsmą kitiems.

Imkite dar neskaitytą knygą ir džiaukitės taip pat!

2017 m. sausio 22 d.

 

Šį sekmadienį sulaukėme svečių.

Į mūsų vėsų jaukų kambarėlį užsuko tėvas Aldonas!

Tikrai labai džiugi ir netikėta staigmena. Šiltai pabendravom prie arbatos puodelio, aptarėm rūpimus klausimus. Kiek pasisvečiavęs mūsų bažnyčios būsimas rektorius išskubėjo prie savo pareigų, o mes atsisukom į savo langus.. Nubyrėję Kalėdiniai eglišakiai niūriai atidengė bespalvį kiemą ir nulytus langų stiklus..

Mūsų šiandien labai nedaug, bet mes greiti ir kruopštūs!

Žirklės, popierius, klijai ir apskritimų užuolaidos jau pakabintos!

Per langą žvelgti tikrai smagiau :)

2016 m. gruodžio 24 d.

 

Sveikas Jėzau gimusis,

šventas Dievo Kūdiki!

Brangią dieną švęsdami

užgimimo Viešpaties,

linksminkimės ir džiaukimės,

Dievui garbę duodami, giedokime!

 

2016 m. gruodžio 23 d.

 

"Šviesos vaikai" kviečia visus pasveikinti tik ką gimusį

Kūdikėlį Jėzų ir, paėmus Jį į rankas, nusipaveiksluoti.

Džiaugsmingų šventų Kalėdų!!!

2016 m. gruodžio 16 d.

2016 m. lapkričio 27 d.

 

Sveiki,

 

priėjusiems pirmosios Komunijos, turime pasiūlymą :).

Kiekvienas esate be galo svarbus. Todėl puoselėjam idėją

mažuosius įtraukti į bendruomenę, sudaryti jiems galimybę

pasijusti pilnaverčiais jos nariais.

Visus visus kviečiame sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių.

Labai laukiamos ir visos mielos mamytės, turinčios noro

padėti nešti gerumo ugnelę.

 

Tel. nr. pasiteiravimui, pasiūlymams, pastaboms ir pan.:

8614 09501 Rasa

 

rasa.stark@gmail.com