Struktūra:

Meno vadovas – Povilas Vanžodis.

Exaudi valdyba: Agnietė Kizevčiūtė (pirmininkė)

            Laura Pocevičiūtė (pirmininkės pavaduotoja)

            Mantas Trumpulis (iždininkas)

 

EXAUDI istorija:

Choras Exaudi susibūrė 2011 m. spalio 7 d. Choro įkūrėjas ir pirmasis meno vadovas buvo jėzuitas Eugenijus Puzynia. Gyvavimo pradžioje, didelę iniciatyvą rodė Kauno jėzuitų gimnazijos moksleiviai bei alumnai ir ateitininkų federacijos nariai.

Nuo 2013 m. rugpjūčio mėnesio Exaudi vadovo pareigas perėmė vargonininkas ir chorvedys Vilimas Norkūnas, kuris savo profesionalumu atkreipė ypatingą choristų dėmesį į senosios muzikos grožį.

Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio choro vadovu tapo Povilas Vanžodis – jaunuolis, kuris pats muzikos žavesį atrado giedodamas chore Exaudi. Vėliau savo darbu ir užsispyrimu bei Dievo dovanotu talentu įrodė, jog nėra neįmanomų dalykų, jei apsisprendi keliauti kartu su Dievu.

EXAUDI veikla:

Choras Exaudi gieda kas antrą sekmadienį vakarinėse šv. Mišiose (17 val.) Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje, kasmet surengia du koncertų ciklus (šv. Kalėdų ir šv. Velykų), kiekvieną vasarą organizuoja vasaros stovyklas, kurios vyksta įvairiuose Lietuvos kaimuose, kur choristai ne tik tobulinasi muzikinėje srityje, tačiau ir bendrauja su vietine bendruomene, jei yra poreikis, užsiima su vietiniais vaikais ir jaunimu. Taip pat Exaudi choristai stengiasi puoselėti Ignacišką dvasingumą savo kasdienoje. 2016 m. vasarą choras Exaudi dalyvavo pasauliniame Magis projekte Lenkijoje, kur drauge su užsieniečiais pristatė lietuvių kompozitoriaus V. Augsutino sukurtą kūrinį „The Face of Christ“. Tikimės, kad įvairių iššūkių, skatinančių tobulėti ir dalintis, niekada nepritruks, o choristai, matydami Dievo vedimą, nepaliaus patys atsigręžti ir kviesti kitus žmones širdis kelti Dievop.

Choras Exaudi yra ypatingas tuo, kad susikūręs prie bažnyčios, atlieka klasikinę religinę muziką. Į kolektyvą susibūrė labai skirtingi žmonės – nuo moksleivių, iki brandžių žmonių. Visus choristus vienija bendras tikslas ir misija.

EXAUDI misija:

Garbinti Dievą, kuriant vieningą bendruomenę per dvasinį ir muzikinį tobulėjimą, bei sakralinės muzikos populiarinimu atliepti Naujosios Evangelizacijos poreikį visuomenėje.

 

Jei turite klausimų, pasiūlymų ar komentarų – susisiekite su mumis:

El. paštu choras.exaudi@gmail.com

Agnietė 8 629 52211

Akvilė 8 671 44656

Laura 8 644 78774

 

Artimiausi renginiai:

Jau 2016 m. gruodžio 27 d. choras EXAUDI kviečia visus ateiti į 5-erių metų jubiliejinį koncertą ... nes gera Tavo ištikima meilė“!

Koncertą pradėsime šv. Mišiomis 17 val. Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje.

Po šv. Mišių – muzikinė programa, kurioje skambės

A. Bruckner, B. Britten, C. Franck, K. Vasiliauskaitės

ir kitų kompozitorių kūriniai.

Maloniai kviečiame ateiti visus, pasikviesti draugų ir švęsti šv. Kalėdas drauge su choru EXAUDI!