Šv. Pran­ciš­kaus Ksa­ve­ro (jė­zui­tų) rektorato kunigai

 

Rotušės a. 8,LT- 44280 Kaunas, tel. 8 610 42003

el. paštas: aldonassj@hotmail.com

 

 Kun. Aldonas GUDAITIS SJ
1963 11 23 * 1990 05 27 * 2009 10 01
Rektorius
Tel. 8 610 42003, el. p. aldonassj@hotmail.com

 

Kun. Algirdas PALIOKAS SJ

1942 05 28 * 1973 09 11 * 2008 10 20

Vicerektorius
Tel. 8 614 99 565

 

 

Kun. jubil. Vytautas MERKYS SJ

Uolusis išpažinčių klausytojas
1927 03 17 * 1960 07 26 * 1997 04 22
Tel. (37) 22 16 61