PROJEKTAS „KAUNO ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO (JĖZUITŲ) BAŽNYČIOS TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI“PRIEŠISTORĖ


XVIII a. vėlyvojo baroko sakralinės architektūros kultūros paveldo objektas - Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčiapradėta  statyti 1666 m., baigta tik 1720 (bokštai baigti 1732 m.). Ši bažnyčia:


  unikali originaliais į viršų lieknėjančiais į tarpsnius padalintais bokštais (su Kauno jėzuitų bažnyčia XVIII a. Lietuvoje pradėta lieknų ir aukštų bokštų statybos tradicija);


  išsiskiria netradicine šiaurės pietų orientacija;


  turi vertingą Didįjį altorių, puoštą daugiaspalviu dirbtiniu marmuru;


  ši bažnyčia priklauso Lietuvoje nedažnai pasitaikančiam, tačiau visame pasaulyje būdingam jėzuitų architektūros tipui - pastatų ansambliui, kurį viename kvartale sudaro vienuolynas, bažnyčia ir gimnazija (buvusi kolegija) ir Perkūno namas;


  ypatingą vertę jai suteikia polichrominės tapybos fragmentai šiauriniame fasade.


 


Paskutinis bažnyčios remontas buvo atliktas prieš daugiau kaip 20 metų.


 


2013 metais parengtas ir 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos programai „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ pateiktas projektas "Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios tvarkomieji paveldosaugos darbai". Projekto partneris: Step Prosjekt AS, Sandefjord miestas, Norvegija. Bendra šiam projektui įgyvendinti reikalinga suma - 515.828 Eurai.


2014 m. rugsėjį sulaukėme gerų žinių, kad projektas bus finansuojamas 408.668,6 Eurų suma. Savas indėlis – 107.159,4 Eurai.


 


 


PROJEKTO „KAUNO ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO (JĖZUITŲ) BAŽNYČIOS TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI“ TIKSLAI


 


I. Sutvarkyti ir išsaugoti nekilnojamojo kultūros paveldo objektą - Kauno Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčią


 


 Siekiant šio tikslo atliekami šie fasado (bendrasis plotas - 3460 kv.m.) tvarkybos darbai:


1.  Visuose bažnyčios fasaduose atskirų vietų remontas ir restauravimas, tinkuotų paviršių valymas ir dažymas;


2.  Šiaurinio ir pietinio fasadų kvėpuojančios nuogrindos įrengimas (prieš tai atlikus archeologinius tyrimus) ir cokolio tvarkymas sanuojančiu tinku;


3.  Bažnyčios pietiniame, vakariniame ir rytiniame fasaduose karnizų, kapitelių, nišų, palangių apskardinimas. Bažnyčios šiaurinio fasado ir bokštų apskardinimo autentiškų elementų restauracija;


4.  Bažnyčios šiaurinio fasado esamo tapybos fragmento konservavimas ir restauravimas (taip pat ir išsamūs polichrominiai tyrimai), balkonėlio elementų remontas, atskirų vietų restauravimas.


5.  Gaisrinės signalizacijos sistemos projektavimas ir įrengimas.


 


II. Prisidėti prie visuomenės požiūrio gerinimo ir supratimo apie kultūros paveldą, jo reikšmę ir svarbą didinimo, siekiant jį išsaugoti ir perduoti ateities kartoms


 


Siekiant šio tikslo organizuojami paskaitų ciklai plačiajai visuomenei ir kultūros paveldo specialistams:


1.     Paskaitų ciklas plačiajai visuomenei. Paskaitų metu visuomenė būtų supažindinta su kultūros paveldu, jo verte, būtinybe jį išsaugoti. Paskaitos vyks jėzuitų bažnyčioje. Viso suplanuoti 5 renginiai. 


2.     Pažintiniai - praktiniai susitikimai kultūros paveldo specialistams (nekilnojamo kultūros paveldo objektų restauratoriams, architektams). Suplanuoti 2 susitikimai.


 


 


PLANUOJAMI POJEKTO REZULTATAI IR POVEIKIS


 


1) sutvarkytame statinyje vyks vietos bendruomenei skirti kultūriniai renginiai ir edukacinės veiklos:


2) sutvarkytas statinys vykdys kitą vietos bendruomenei svarbią funkciją (religinę, sveikatinimo, poilsio...); 


3) sutvarkytas statinys, pritraukdamas į vietovę turistus, kurs ekonominę naudą vietos bendruomenei.


ABOUT THE PROJECT IN ENGLISH


APIE PROJEKTĄ IŠSAMIAU


PROJEKTO PAŽANGA IR ARTIMIAUSI RENGINIAI
Projekto rėmėjas:

Informacija lietuviškai: http://www.eeagrants.lt/