Raštinė

 

      Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektorato bažnyčios adresas:

 

      Rotušės a. 8, Kaunas LT-44280

 

      Raštinės telefonas:+370 61042003

 

      El. paštas:  aldonassj@hotmail.com

 

      El. svetainė:www.kjb.lt

 

      Administruoja kun Aldonas Gudaitis SJ