Raštinė

 

      Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektorato bažnyčios adresas:

 

      Rotušės a. 8, Kaunas LT-44280

 

      Telefonas: +370 69833300

 

      El. paštas:  kazenas.sj@gmail.com

 

      El. svetainė: www.kjb.lt

 

      Administruoja kun Stasys Kazėnas SJ