Didysis penktadienis

 

Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?“ Jėzus atsakė. „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Pilotas dar paklausė: „O kas yra tiesa?!“ (Jn 18, 37 – 38)

 

Piloto klausimas Jėzui yra kulminacija tarp visų nesusipratimų, apgalvoto melo ir veda į šią svarbią ir šventą dieną. Evangelijoje pagal Joną (18, 1 – 19, 42) matome, kad Jėzaus mokiniai nuolat jo nesuprato arba suprato neteisingai jo žodžius ir veiksmus iki nukryžiavimo, mirties ir prisikėlimo. Petras nesuprato Jėzaus ketinimų ir griebėsi kardo prieš šventyklos tarną, bet Jėzus pasmerkė šį veiksmą (Jn 18, 11).

 

Piloto klausimas Jėzui „Kas yra tiesa“, šiandien  turėtų skambėti: „Ar tai faktas?“ Kai tik vyksta politiniai debatai, opozicinės partijos visada turi „faktų tikrintojus“, kurių užduotis yra surasti visus užmirštus faktus apie kandidatą, kad sugriautų jo patikimumą. Bet Pilotas klausė ne to. Ištiesų jis klausė: „Kokia yra gyvenimo prasmė?“. Pagal graikų ir romėnų filosofinę tradiciją tai yra tiesos ieškojimas. Pilotas atmeta Jėzaus žodžius, kad pati Tiesa (gyvenimo prasmė) stovi prieš jį. Piloto tragiškumas yra tai, kad kai jis klausia Jėzaus ar jis yra žydų karalius, Jėzus atsako: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti tau apie mane pasakė?“ (Jn 18, 34). Pilotas leido kitiems veikti per jį ir kaip išdidus romėnas jis galvoja, kad jam nėra ko išmokti.

 

Tai atveda mus prie klausimų, kuriuos mes užduodame Jėzui šiandien, kada apmąstome jo kančią, nukryžiavimą ir mirtį. Ar mes su dėkingumu priimame šį faktą, kad Jėzus tai padarė dėl mūsų? Ar apmąstome šį klausimą daug giliau: ką reiškia būti Kristumi vienas kitam? Ar suprantame, kad Jėzus įgyvendina tai, kuo Tėvas kviečia mus tapti. Kokius apsisprendimus esame kviečiame padaryti savo gyvenime šiandien, kad galėtume ištikimai sekti Jėzų keliu, kuriuo jis ėjo dėl mūsų?

 

 

 

Viešpatie, nenusigręžk nuo savo tarnų,

 

kad pajėgtume sekti tave tiesoje ir ištikimoje meilėje.

 

 

 

Parengė L. Lekavičiūtė pagal

 

Jim Campbell „Good Friday“