Įžvalgos apie Evangeliją pagal Matą – Mato 1, 21-22

Amy Troolin

 

Kai Šv. Juozapui sapne pasirodė angelas ir pasakė, jog jis yra atsakingas už Marijos Sūnaus vardą, jis iš tikrųjų šį stebuklingą Kūdikį pavadino dviem skirtingais vardais – Jėzus ir Emanuelis. 

Jėzaus vardo prasmė – „Dievas išgelbėja“. Vardas rodo, ką Jėzus ateina atlikti, tai yra „išgelbėti Savo žmones iš nuodėmių“.

Kita vertus, Emanuelio vardas reiškia „Dievas su mumis“. Vardas rodo, kas yra Jėzus. Tiesiog Dievas su mumis... Dievas ir Žmogus... dieviškas ir žmogiškas. Jis su mumis, kai vaikščiojo po žemę. Su mumis, kai dalyvavo mūsų žemiškuose įvykiuose. Su mumis, kai dirbo, valgė, gėrė, miegojo ir svečiuodavosi su Savo draugais. Su mumis, kai mokė, gydė ir atleido. Su mumis, kai kentėjo ir mirė. Su mumis, kai prisikėlė. Su mumis net tada, kai įžengė į dangų. Su mumis vis dar Eucharistijos slėpinyje. Tai Kas yra Jėzus... Dievas su mumis.

Katalikų Bažnyčios Katekizmas, apibrėždamas Šventąją Trejybę, išskiria du terminus oikonomia (ekonomija) ir theologia (teologija) (§236). Pirmasis reiškia „visus Dievo darbus, kuriais Jis apsireiškia ir perduoda savo gyvenimą”, o antrasis – „Dievo vidinį gyvenimą Šventojoje Trejybėje” Oikonomia – ką Dievas daro; theologia – kas Jis yra.

Taigi, galėtume sakyti, kad Jėzui suteikti du vardai, Evangelijoje pagal Matą 1, 21-22, apibūdinantys Jo oikonomia (Jėzus – Dievas  išgelbėja) ir Jo theologia (Emanuelis – Dievas su mumis).

Nepaisant, kad Jėzų vadiname Jo oikonomia vardu, nuolat prisiminkime, jog Jis didžios savo meilės dėka mus išgelbėjo ir toliau išgelbės, taip pat turime giliai įsiminti Jo theologia vardą – Emanuelis – Dievas su mumis, dabar ir per amžius.

 

 

Vertė Saulenė Išganaitytė