Ar katalikai gali tikėti horoskopais?

Jon Jakoblich

Horoskopai – mėginimas sužinoti ateitį pagal Saulės ženklo astrologijos interpretacijas. Katalikų Bažnyčia nusistačiusi prieš horoskopus ir kitas panašias būrimo praktikas – astrologiją, skaitymą iš delno, aiškiaregystę ir spiritizmą, kadangi jie bando užimti Dievo vietą. Kai kurie iš jų naudoja blogį kaip savo galios šaltinį, kiti – pagrįsti matematinėmis formulėmis ar tiesiog žmonių noru greitai pasipelnyti iš pageidaujančių prašytojų.

Katalikų Bažnyčios Katekizmas teigia:

Reikia atmesti visas būrimo formas, kuriomis siekiama šauktis šėtono ar demonų pagalbos, kalbinti mirusius arba užsiiminėti kitokiais veiksmais, klaidingai manant, jog jie „atidengs“ ateitį. Horoskopų patarimai, astrologija, būrimas iš rankos (chiromantija), pranašingų ženklų ir likimų aiškinimas, aiškiaregystė, mediumų paslaugos tik maskuoja norą valdyti laiką, istoriją, galiausiai ir žmones, o drauge padaryti sau palankias paslaptingas jėgas. Visa tai nesiderina su vien Dievui privaloma garbe ir mylinčio Dievą baimės kupina, vien Jam priklausoma mūsų pagarba“ (KBK 2116).

Vadovaujantis horoskopu, rodančiu mūsų dienai kelią, pasiglemžiame vietą Dievo, į kurio rankas turėtume įdėti savo rūpesčius, vykdydami jo valią ir leisdami jam vesti mus šventumo keliu. Astrologija, būrimas, taro kortos ir kiti panašūs dalykai negali pakeisti Dievo apvaizdos.

„Dievas gali apreikšti ateitį savo pranašams ar kitiems šventiesiems. Tačiau krikščionis elgiasi teisingai, su pasitikėjimu pavesdamas ateitį Dievo apvaizdai ir atsisakydamas šioje srityje bet kokio nesveiko smalsumo. Kam trūksta čia reikiamo apdairumo, tas elgiasi neatsakingai“ (KBK, 2115).

Ką turiu daryti, jeigu skaičiau horoskopus ar lankiausi pas būrėją?

Jeigu sudarinėjote savo horoskopą, lankėtės pas būrėją, įsitraukėte į spiritizmo būrimus, jūs kaip galima greičiau turėtumėte eiti išpažinties. Šie veiksmai gali būti mirtina arba lengva nuodėmė, priklausomai nuo aplinkybių, bet vis dėlto manoma, kad tai yra nuodėmė ir reikalinga atgaila.

Prieš eidami išpažinties būtinai atlikite pilną sąžinės tyrimą, kad galėtumėte atlikti pilną ir gerą išpažintį.

Paruošta pagal: Jon Jakoblich „Can Catholics Believe in Horoscopes?“

Paruošė: Saulenė Išganaitytė

 

http://www.aboutcatholics.com/life_in_christ/can_catholics_believe_horoscopes/