Kūdikėlis Jėzus, Išminčiai ir Erodas

Fr. Tommy Lane


Įsivaizduokime save kūdikėlio Jėzaus, Marijos ir Juozapo vietoje. Nustebtume, pastebėję iš Rytų ateinančius žmones. Jie pamatė kūdikėlį Jėzų ir parpuolė ant kelių. Jie jį pagarbino ir davė aukso, smilkalų ir miros, aukso, nes Jėzus yra karalius, smilkalų, nes Jėzus yra dieviškas ir miros, nes tai yra jo Kančios ženklas. Jie mums pasakoja apie žvaigždę, apie Erodą, nieko nežinojusį apie Jėzaus gimimą. Po viešnagės jie susiruošė kelionei grįžti į Rytus, bet ne per Jeruzalę, nes norėjo išvengti Erodo. Jiems išvykus, leidžiame laiką su kūdikėliu Jėzumi. Kūdikėli Jėzau, neturime aukso, smilkalų ir miros tau padovanoti, bet galime tau atiduoti savo meilę. Tebūna mūsų meilė tavo ėdžiose. Dabar minutėlę leiskite mums mylėti kūdikėlį Jėzų...

Kūdikėli Jėzau, dar būdamas tik mažas kūdikėlis, patyrei tiek išminčių priėmimą, tiek Erodo atmetimą. Išminčiai ir Erodas turėjo dvi skirtingas laikysenas: ieškojo Dievo ir užsivėrė nuo Jo. Kūdikėli Jėzau, matome, kad išminčiai buvo palaiminti, ieškodami tavęs ir tave rasdami. Mes taip pat tavęs ieškome, norime ateiti vis arčiau prie tavęs. Padėk mums priartėti ir jeigu esame užsidarę nuo tavęs, panašiai kaip Erodas, padėk mums atsiverti, kad galėtume rasti tave. Melskime Jėzų, kad padėtų priartėti prie jo...

Kūdikėli Jėzau, išminčiai ir Erodas turėjo ne tik skirtingą požiūrį į tave, jie taip pat skirtingai žiūrėjo į gyvenimą. Išminčiai – dosnūs. Erodas – savanaudis, norėjęs išsilaikyti savo soste. Rytų išminčiai davė tau dovanų; Erodas išžudė visus berniukus, jaunesnius negu 2 metų amžiaus. Išminčiai buvo pasirengę gyvenimui skirti energiją ir gėrį, o Erodas norėjo iš gyvenimo gauti viską, ką tik galėjo. Rytų išminčiai, paaukoję gyvenimus, buvo laimingi, Erodas, norėjęs iš gyvenimo gauti viską, ką galėjo, buvo nelaimingas. Kūdikėli Jėzau, padėk puoselėti sveiką požiūrį į gyvenimą, dovanojant ir rūpinantis, vietoj gobšaus, savanaudiško ir egoistiško buvimo. Dabar melskimės, prašydami Jėzaus padėti mums sukurti vis sveikesnį požiūrį į gyvenimą...

Rytų išminčiai buvo palaiminti. Jie vadovavosi žvaigžde. Šio pasaulio tamsoje visiems suteikta pagalba mūsų kelionei pas Dievą; gamtos grožis, Dievo Žodis Šventajame Rašte, dvasingi liudijimai ir pamokslai, kitų ir mūsų pačių tikėjimas. Šiuo momentu leisk mums padėkoti Dievui už suteiktą žvaigždę, vedančią mus pas Jį...

Kai išminčiai atvyko į Jeruzalę, atrodo, jiems neilgai vadovavo žvaigždė, kitaip jie nebūtų klausę Erodo patarimo. Kartais mes jaučiamės taip pat, lyg būtume tamsoje, kaip Rytų išminčiai. Kartais tų, į kuriuos rėmėmės, daugiau nėra. Kartais matome tik tamsą aplink save. Bet žinome, kad tu esi ten, Jėzau, ir kad mūsų laukia amžinas gyvenimas, net jeigu kartais šiame pasaulyje nebėra žvaigždės. Viešpatie, mūsų bežvaigždės tamsos akimirkomis padėk mums nesiliauti ieškoti, tikėti ir melstis, nes tai geriausias būdas eiti į priekį. Dabar melskime jėgų išlikti tvirtais, kai nėra vedančios žvaigždės...

 

Paruošta pagal: Fr. Tommy Lane „Baby Jesus, the Wise Men and Herod“ 

Paruošė: Saulenė Išganaitytė

 

http://www.frtommylane.com