Kryžiaus kelias

 

Šventojo Rašto skaitinys

„Jis dar pridūrė, jog reikia, kad Žmogaus Sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikeltų. Jėzus pasakė visiems: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės“

(Lk 9, 22-24).

 

1. Jėzus nuteisiamas mirti

MEDITACIJA: Viešpatie Jėzau, dažnai teisiu kitus ir nesugebu jų suprasti ir mylėti. Padėk man savo gyvenime matyti žmones Tavo, o ne Poncijaus Piloto akimis.

 

2. Jėzus paima nešti kryžių.

MEDITACIJA: Viešpatie Jėzau, Tu apkabinai Savo kryžių, kad išpirktum pasaulį. Padėk man apkabinti gyvenimo kryžius – sunkumus, vargus, nusivylimus ir skausmą. Tik pripažindamas savo silpnumą, galiu atrasti Tavo jėgą.

 

3. Jėzus parpuola pirmą kartą

MEDITACIJA: Viešpatie Jėzau, Tu žinai, kaip dažnai krentu, bandydamas sekti Tave. Tačiau Tu visada esi mano gyvenimo viršūnėje. Visada padėk pasitikėti Tavo meilingu rūpinimusi manimi.

 

4. Jėzus sutinka savo Palaimintąją Motiną.

MEDITACIJA: Viešpatie Jėzau, Tavo motinos Marijos sielvartas didesnis už jos meilę tau. Kaip dažnai Tu ateini pas mane per kitus, ir jų meilė duoda man naują gyvenimą. Padėk man kuo dažniau matyti Tavo meilę per savo gyvenime sutiktus žmones.

 

5. Simonas Kirenietis padeda Jėzui nešti kryžių.

MEDITACIJA: Viešpatie Jėzau, kartais savo gyvenime esu abejingas kitų poreikiams. Net ignoruoju tuos, kuriuos myliu. Padėk man pamatyti, jog mylint kitus yra tikriausias būdas surasti Tave savo gyvenime.

 

6. Veronika nušluosto Jėzui veidą.

MEDITACIJA: Viešpatie Jėzau, kartais bijau padėti kitiems. Nieko nedarau, ką turėčiau daryti; nieko nesakau, ką turėčiau kalbėti. Duok man gilesnį ir drąsesnį tikėjimą. Padėk man patikėti, kad Tu esi su manimi.

 

7. Jėzus parpuola antrą kartą.

MEDITACIJA: Viešpatie Jėzau, dėl nesėkmės ir nusivylimo kartais netenku vilties. Slepiuosi už savo pasididžiavimo ir gailiuosi savęs, pasitraukdamas nuo Tavęs ir kitų. Duok man vilties ir padėk, kad niekada nebijočiau pradėti iš naujo.

 

8. Jėzus sutinka Jeruzalės moteris.

MEDITACIJA: Viešpatie Jėzau, Tavo didžiausias gailestis dėl kitų pribloškia mane. Jaučiuosi smulkus ir savanaudiškas, kai galvoju apie Tave ir Tavo meilės kelią. Padėk man išlieti savo meilę, kad Tu galėtum mane pripildyti Savo Meile.

 

9. Jėzus parpuola trečią kartą

MEDITACIJA: Viešpatie Jėzau, Tavo išsekusios jėgos man leidžia pamatyti, koks esu bejėgis. Be Tavęs nieko negaliu. Padėk man remtis į Tavo stiprybę, pamatyti, kaip tu man reikalingas.

 

10. Jėzui nuplėšia drabužius.

 

MEDITACIJA: Viešpatie Jėzau, matydamas Tave labai pažemintą, suprantu, kaip laikausi įsikibęs į savo pasiekimus, nuosavybę. įpročius. Padėk man, kad savo gyvenime išsilaisvinčiau iš šių dalykų, kurie neleidžia suartėti su Tavimi ir kitais.

 

11. Jėzus prikalamas prie Kryžiaus                         

MEDITACIJA: Viešpatie Jėzau, niekada negaliu suabejoti Tavo didele meile, kai matau Tave nukryžiuotą. Padėk man matyti Tavo kryžių, kaip didį Tavo meilės ženklą dėl manęs.

 

12. Jėzus miršta ant kryžiaus

MEDITACIJA: Viešpatie Jėzau, Tavo sužeistas ir negyvas kūnas kviečia mane į gilesnį tikėjimą. Tu pasirinkai mirtį, netgi mirtį ant kryžiaus. Padėk man pamatyti savo kryžius, kaip Tavo meilės kelius.

 

13. Jėzus nuimamas nuo kryžiaus

MEDITACIJA: Viešpatie Jėzau, matau Tavo nuimtą nuo kryžiaus kūną, kuris man primena, kaip bijau paleisti savo gyvenimą. Išsigąstu, pagalvojęs apie nesvarbų, nenaudingą ir bejėgį buvimą. Padėk man atiduoti savo gyvenimą į Tavo rankas.

 

14. Jėzus laidojamas kape

MEDITACIJA: Viešpatie Jėzau, kai matau Tavo dideliu akmeniu užverstą kapą, jaučiuosi vienišas ir paliktas. Nepaisant to, jog kartais Tu atrodai nutolęs ir nesantis mano gyvenime, padėk visada pasitikėti Tavo artumu ir meile.

 

Išvertė: Saulenė Išganaitytė

http://www.dailycatholic.org/issue/2001Mar/stations.htm