Maldos grupelių koordinatorius

                                T. Algirdas Paliokas SJ

                                    tel. 8 614 99595

                                           Oranta

                                    Milda.  tel. 8 675 23633 

                                           Kvietimas

                                    T Algirdas Paliokas SJ

                                          tel. 8 614 99595

                                          Šv. Rašto 

                                            Asta

                                     tel. 8 616 19738 

                                    Eik į savo kambarėlį

                                   T Algirdas Paliokas SJ

                                        tel. 8 614 99595

                                              Laima

                                        tel. 8 679 44326

                                             Jūratė 

                                        tel. 8 61449310

                                      50 šv. Rašto temų

                                    T AlgirdasPaliokas SJ 

                                      tel.8 614 99595

                                            Jūratė

                                        tel.8 614 49310

                                              Užtarėjai

                                                Aida

                                         tel. 8 647 10800

                                          Klubas AUK

                                          Mindaugas A

                                          tel. 8 612 57264

                                            Karžygiai

                                            Gabrielius

                                          tel. 8 608 18938

                                       Stalo žaidimų klubas

                                          Juozas Kizevičius

                        tel. 8 628 37575 el.p. Jkizevicius@gmail.com

                              Renkasi kiekvieną sekmadienį 11 val.

                                                 Žvejai

                                                  Jonas

                                          tel. 8 611 61649

                                       Motinos maldoje

                                             Ina

                                        8 656 65186

                                      Atrasti Dievą kasdienybėje

                                                Laima

                                         tel. 8 679 44326

                                       Dievo gailestingumas

                                                 Sofija

                                        tel. 8 651 32399

                                         Šv. P. Ksavero

                                               Alma

                                          tel. 8 671 25039

                                                Nebijok

                                                 Bronė

                                          tel. 8 620 80654

                                                 Shema

                                                Giedrė

                                          tel. 8 672 36374

                                        Šv. Ignaco bičiuliai

                                                  Rima

                                           tel. 8 687 83566

                                 

                                               Ministrantai

                                           Paulius Advilonis

                            tel. 8 656 48572  el. p. pauliusp92@gmail.com