Maldos grupelių koordinatorius

T. Algirdas Paliokas SJ

 

tel. 8 614 99595

 

 

Kvietimas

T. Algirdas Paliokas SJ

tel. 8 614 99595

 Šv. Rašto maldos grupė

Asta

tel. 8 616 19738 

 Eik į savo kambarėlį

T. Algirdas Paliokas SJ

tel. 8 614 99595

                                             

50 šv. Rašto temų

T. AlgirdasPaliokas SJ

tel.8 614 99595

 

 

Gerojo Ganytojo katechezė

(3-6 m. vaikams)

Rasa 8 614 09501

 

 

Užtarėjai

Aida

tel. 8 647 10800

  Klubas AUK

Mindaugas

tel. 8 612 57264

 

Karžygiai

Gabrielius

tel. 8 608 18938

                                       

Žvejai

Jonas

tel. 8 611 61649

                                      

Motinos maldoje

Ina

8 656 65186

                                      

Atrasti Dievą kasdienybėje

Laima

tel. 8 679 44326