Kasdieninė sąžinės apžvalga

(15 min/du kartus kasdien, pagal šv. Ignaco Lojolos Dvasines pratybas)

 

1. Dieve, tikiu, kad šią akimirką esu tavo artumoje ir tu myli mane.

 

2. Dieve, tu žinai mano poreikius geriau negu aš pats.

Paliesk mane savo šviesa ir padėk man apžvelgti šią dieną.

 

3. Dieve, padėk man apžvelgti dienos įvykius.

Padėk man atpažinti tavo palaiminimus ir savo trūkumus.

 

4. Dieve, atleisk man mano kaltes.

Dėkoju už tavo palaiminimus.

 

5. Dieve, žvelgiu į likusią dienos dalį (į rytdieną).

Padėk man pastebėti, kad tu esi su manimi.

Parodyk man, kaip aš galėčiau būti žmogumi pagal tavo valią.

 

Tėve mūsų, ...