ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO (JĖZUITŲ) BAŽNYČIOS KAUNE FASADŲ REMONTAS

 

Istorinis kontekstas, dabartinė būklė ir numatomi darbai

 

XVIII a. vėlyvojo baroko Pranciškaus Ksavero bažnyčios išoriniai ir vidiniai fasadai yra labai prastoje būklėje. Paskutinis remontas atliktas prieš 20 metų, kai jėzuitai atgavo bažnyčią iš valstybės. Tarybiniais metais čia buvo įrengta profesinės mokyklos sporto salė. Kadangi lėšų remontui buvo nedaug, o bažnyčią stengtasi suremontuoti kuo greičiau, tai buvo naudojamos pigesnės ir ne itin kokybiškos medžiagos. Per tą laiką dėl neigiamo atmosferos poveikio (didelio miesto oro užterštumo ir drėgmės nuo šalia tekančios upės) sutrūkinėjo bažnyčios fasado tinkas, nusilupo dažai.

Projektuotojai vizualinių tyrimų metu visų bažnyčios fasadų būklę įvertino kaip patenkinamą ir blogą. Ypač prasta bokštų fasadų būklė – tinkas netvirtas, vietomis atšokęs, dažai nuplauti. Bažnyčios šiaurinio ir rytinio fasadų sienose virš sąramų matosi gilūs įtrūkimai. Dėl drėgmės pastato pamatinėje ir cokolio dalyse tinkas atšokęs, užterštas tirpiomis druskomis, dažai aptrupėję, vietomis pažeistas plytų mūras. Būtina atlikti šiaurinio fasado tapybos fragmentų konservavimą ir restauraciją. Remontas būtinas išlikusiam istoriniam autentiško fasadų apskardinimui.

Lietuvos jėzuitų provincijos užsakymu buvo parengtas bažnyčios fasadų tvarkybos projektas, jame numatomi atlikti šie fasado tvarkybos darbai:

1.  Visuose bažnyčios fasaduose atskirų vietų remontas ir restauravimas, tinkuotų paviršių valymas, dažymas;

2.  Šiaurinio ir pietinio fasadų kvėpuojančios nuogrindos įrengimas (prieš tai atlikus archeologinius tyrimus) ir cokolio tvarkymas sanuojančiu tinku;

3.  Bažnyčios pietiniame, vakariniame ir rytiniame fasaduose karnizų, kapitelių, nišų, palangių apskardinimas vario skarda. Bažnyčios šiaurinio fasado ir bokštų apskardinimo autentiškų elementų restauracija;

4.  Bažnyčios šiaurinio fasado esamo tapybos fragmento konservavimas ir restauravimas (papildomai reikės polichrominių tyrimų), balkonėlio elementų remontas, atskirų vietų restauravimas.

 

Planuojamų darbų sąmata siekia1,9 mln. litų.

 

Lietuvos jėzuitų provincija ir bažnyčios bendruomenė jau pradėjo telkti lėšas. Kreiptasi į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos, rengiama paraiška ES fondų paramai finansavimui gauti. Sutelkus pakankamai lėšų, fasadų remontą tikimąsi pradėti jau kitais metais.

 

 

Vienam gražiausių Rotušės aikštės pastatų reikia jūsų paramos!

***

Bažnyčios fasado ir bokštų nuotraukos