6  5  4  3  2  1

Šv.Pranciškaus Ksavero iškilmė 2015

Eugenijaus Markovo kunigystės sakramento šventimas 2015

Velyknakčio vigilija 2015

Nuotraukos Laimos Lekavičiūtės

Kristaus Kančios Pamaldos

Nuotraukos Laimos Lekavičiūtės

Paskutinės Vakarienės Mišios

Nuotraukos Laimos Lekavičiūtės

Verbų sekmadienis 2015

Nuotraukos Laimos Lekavičiūtės

Atsisveikinimas su tėveliu Jonu Kastyčiu

Nuotraukos Laimos Lekavičiūtės