6  5  4  3  2  1

Kristaus kančios pamaldos 2016

Nuotraukos Laimos Lekavičiūtės

Paskutinės vakarienės mišios 2016

Nuotraukos Laimos Lekavičiūtės

Verbų sekmadienis 2016

Nuotraukos Laimos Lekavičiūtės

Nuotraukos iš Gavėnios rekolekcijų 2016 "Gavėnia - laikas priartėti prie Kristaus"

Nuotraukos Laimos Lekavičiūtės