Kaip melstis su

„Link sekmadienio“?

 

Melstis - tai užmegzti artimą ryšį su Dievu.

O draugystei būtinas pastovumas.

Geriausiai maldai pasirinkti pastovų laiką, tą pačią vietą

ir kasdien skirti 15-30 minučių.

Sekmadienis - Viešpaties diena, todėl gera prie ateinančio sekmadienio

Evangelijos žodžių prisiliesti kiekvieną visos savaitės dieną.

 

Galiu melstis vienas/a ar šeimoje, Bažnyčioje ar namuose. Pradžioje tylomis nusiteikiu pamaldžiai, galvodamas/a, kad susitiksiu Viešpatį. Persižegnoju, atlieku pagarbų gestą, susirandu patogią padėtį. Tada lėtai perskaitau ateinančio sekmadienio Evangelijos ištrauką, susikaupęs/usi įsivaizduoju įvykius, apie kuriuos kalbama. Po to įsigilinu į „Link sekmadienio“ tai dienai skirtus mąstymus.

Užbaigiu pokalbiu su Viešpačiu lyg su draugu apie tai, ką meditavau,

sukalbu „Tėve mūsų“ ar kitą maldą.

Pabaigoje gerai būtų permąstyti, kokia buvo mano malda,

kokių vaisių, paskatų gavau, kaip malda keičia mano gyvenimą.

 

Šiuos mąstymus „Link sekmadienio“ siūlo Prancūzijos jėzuitai, vienuolės ir pasauliečiai, kurie gyvena Šventojo Ignaco Lojolos dvasingumu.

Jie pateikiami interneto puslapyje www.versdimanche.com.

 

 

►Malda link sekmadienio