Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją 

nuo birželio 10 d. pirmadienio iki

birželio 16 d. sekmadienio, 2024

 

 

►link 11-ojo eilinio sekmadienio, B

 

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės,

kad nuo karo ar bado bėgantys migrantai,

priversti keliauti, nepaisydami pavojų ir smurto, būtų priglausti ir rastų naujų gyvenimo galimybių juos priimančiose šalyse.

 

 

 

Jėzus skelbė žodį“

                                                                      Mk 4, 33

  

  

Veidas, kuris tapo Žodžiu

 

Formuluotė keista. Tiek daug sėklos ir garstyčių grūdelio įvaizdžių, tad glumina formuluotė „Jėzus skelbė Žodį… Kaip to klausytis? Be jokios abejonės, kaip Jėzui būdingos pedagogikos. Jis atėjo, kad atskleistų mums, kas yra Dievas... kurio niekas negali matyti. Nesirūpindamas, kokie įvaizdžiai ar istorijos, padedančios suvokti, kokia Jo karalystė. Tačiau pats Dievas... Koks galimas Jo įvaizdis? Atsakymas: Jis – Žodis, tai yra, būtent tai, ko negalima pavaizduoti. Dievas yra Žodis, pirmoji istorija apie Sukūrimą mums jau tą nurodė anksčiau. „Tebūna šviesa“... Ir šviesa pasirodė. Dievas kuria Žodžiu. Ir žmogus, kalbantis kūrinys, iš tiesų yra šio Dievo atvaizdas. Jėzuje pagaliau matome Dievo Veidą, Dievo Žodį, kurį Jis mums skelbia? Taigi, dabar kalbėkime kaip Jėzus. Dievo karalystė kaip niekada bus tokia artima.

 

Thierry Lamboley, jėzuitas

 

Evangelija pagal šventąjį Morkų

(Mk 4, 26–34)

Anuo metu Jėzus kalbėjo minioms: „Su Dievo Karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių: pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusį grūdą varpoje. Derliui prinokus, žmogus tuojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo.“ Jėzus dar sakė: „Su kuo galime palyginti Dievo Karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji – tarytum garstyčios grūdelis, kuris,

sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržoves ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai.“ 

Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo.

 

 

Pirmadienis 10 d.

 

Jėzus pedagogas

 

Jėzus miniai Dievo Žodį skelbia palyginimais. Jis vartoja kalbą, prieinamą tiems, kurie Jo klausosi. Klausysiuosi šio Jėzaus rūpesčio: kad visi priimtų ir suvoktų Jo Žodį. Galiu su pasitikėjimu priimti tokį geranorišką požiūrį. Jėzus kantriai moko mane įvaizdžiais, kas yra Dievo karalystė. Kokius

palyginimus žinau geriausiai? Kurie iš jų šiuo metu kalbina mane? Šioje evangelijos scenoje užimsiu vietą minios tarpe ir būsiu dėmesingas, kaip Dievas nori pasidalyti savo meile man.

 

 

Antradienis 11 d.

 

Auganti karalystė

 

Per palyginimus apie pasėtus kviečius ir garstyčių grūdelį Jėzus lygina Dievo karalystę su tuo, kas juda. Kviečiai ir garstyčios laikui bėgant auga ir vystosi. Kaip ir Dievo karalystė! Stengsiuosi suvokti, kad taip yra ir man: būtent laikui bėgant Viešpats kviečia mane priimti Jo dovanas. Prisiminsiu

dovaną, kuri man buvo padovanota ir kuriai reikėjo laiko išsiskleisti. Ir dėkosiu Dievui už ją.

 

 

Trečiadienis 12 d.

 

Derlius

 

Du augalai, kuriuos Jėzus mini šiuose palyginimuose, vieną dieną subręsta, duoda vaisių ir maitina žmones. Šį Dievo karalystės augimo laiką savo gyvenime priimsiu kaip tą, kuris kviečia atsiverti, suklestėti, kad galėčiau aukotis ir atsiduoti kitiems. Stebėsiu kokią nors savo gyvenimo būseną ar

kokį aspektą, kuris pasiekė brandą ir kurį galiu pasiūlyti kitiems.

 

 

Ketvirtadienis 13 d.

 

Karalystė tų, kurie yra maži

 

Kas sako „augimas“, sako: „Pradėk nuo to, kas maža.“ Jėzus siūlo man stebėti, kokia kviečių sėkla ir garstyčios grūdelis, kai jie sėjami: maži, silpni. Su tuo, kas mažas, Dievas mane kviečia daryti didelius dalykus! Toks Jėzaus, kuris atėjo mūsų išgelbėti, pradėdamas kaip… kūdikis, kelias. Dievas nebijo mažumo. Viešpatie, šiandien rinksiuosi atiduoti Tau, kas, mano akimis, maža mano gyvenime, kad galėtum su tuo daryti didelius darbus pagal savo valią.

 

 

Penktadienis 14 d.

 

Karalystė, kuri stebina

 

Jėzus lygina Dievo karalystę su augalais, kuriuos augina žmogus. Tačiau nekontroliuojame šių augalų. Naktį ir dieną, kad ir ką veiktume, sėklos dygsta, auga, veržiasi iš žemės. Tad esu  viečiamas pripažinti, kad nekontroliuoju didelių dalykų! Galiu priimti su Jėzumi, pasitikėdamas

Juo, tikrovę – santykius, mokymą, išbandymus…. – kurių negaliu kontroliuoti, bet kurie duoti, kad šiomis dienomis juos išgyvenčiau.

 

 

Šeštadienis 15 d.

 

Būti dėmesingam kūrinijai

 

Jei Jėzus vartoja iš gamtos paimtus įvaizdžius, norėdamas paaiškinti Dievo karalystę, tai neatsitiktinai. Jis kalba minioms, nes tai, kas jas supa, leidžia gyventi. Negana to, kalbama apie Dievo kūriniją. Šiuose palyginimuose matysiu kvietimą įžvelgti gamtoje savo Kūrėjo darbą.

Kūryba liudija apie Dievo karalystę!

Viešpatie, leisk man apmąstyti Tavo buvimą Tavo kūrinijoje.

 

 

Sekmadienis 16 d.

 

Nustebti, žavėtis

 

Palyginimai, kuriuos Jėzus siūlo, mums aiškindamas apie Dievo karalystę, kalba ne apie veikimą, o apie stebėjimą. Šiandien esame kviečiami žavėtis, skirti laiko įvertinant Dievo veikimą. Vis dėlto nekalbama apie pasyvumą! Kai Dievas veikia, galime atpažinti, kad Jis darbuojasi ir nepalieka mūsų

vienų tame, ką išgyvename. Jo karalystė yra mumyse. Priimti Jo karalystę reiškia pripažinti, kad Jis jau veikia mūsų gyvenime.

Dėkokime Viešpačiui už viską, ką Jis daro mūsų gyvenime.

Už tai, kas matoma ir kas lieka nematoma.

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos       .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).