Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją 

nuo gegužės 27 d. pirmadienio iki

birželio 2 d. sekmadienio, 2024

 

 

link Švenčiausiojo Sakramento, B

 

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės,

kad nuo karo ar bado bėgantys migrantai,

priversti keliauti, nepaisydami pavojų ir smurto, būtų priglausti ir rastų naujų gyvenimo galimybių juos priimančiose šalyse.

 

 

 

Tai mano kūnas. Tai mano kraujas

                                                                      Mt 22, 23

  

  

Tarp Sekminių ir eilinio laiko Bažnyčia siūlo vieną sekmadienį švęsti Švenčiausiąją Trejybę, kitą – Švenčiausiąjį Sakramentą. Paprasčiausiai skirti laiko pasiskonėti šiais slėpiniais, įsigyventi į jų gylį, plotį ir aukštį; leistis būti jų pagaunamiems, kad jie dar labiau keistų mūsų asmeninį ir

bendruomeninį gyvenimą. Šį sekmadienį, kaip ir kiekvieną sekmadienį per Eucharistiją, Jėzus vėl mums sako: „Tai yra mano kūnas, imkite ir valgykite; tai mano kraujas, imkite ir gerkite!“ Ir: „Tai tikėjimo slėpinys!“ Prisikėlęs Kristus atiduoda save mums per gabalėlį duonos, gurkšnelį vyno.

Kasdienė tikrovė įgauna naują dimensiją. Jis duoda mums savo kūną, savo kraują, kad būtume Jo kūnas šiame pasaulyje.

Taip, tikėjimo slėpinys tikrai didis!

 

Anne-Marie Aitken, xavière 

 

Evangelija pagal šventąjį Morkų

(Mk 14; 12–16. 22–26)

Pirmąją Neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui: „Kur paruošti tau Velykų vakarienę?“ Jis išsiunčia du mokinius, tardamas: „Eikite į miestą. Ten jus sutiks žmogus, vandens ąsočiu nešinas. Sekite iš paskos ir, kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui: ‘Mokytojas liepė paklausti: Kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę?’ Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums.“ Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visa, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą. Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams, tardamas: „Imkite, tai mano kūnas!“ Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems, ir visi gėrė iš jos. O jis jiems tarė: „Tai mano kraujas, Sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš

tiesų sakau jums: aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo Karalystėje.“ Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną.

 

 

Pirmadienis 27 d.

 

Tikėjimo esmė

 

Vakar šventėme Švenčiausiąją Trejybę, o kitą sekmadienį švęsime Kristaus Kūną ir Kraują. Šios šventės primena mūsų tikėjimo esmę: Dievas mus be galo myli ir per Sūnų mums apsčiai teikia savo gyvenimą.

Prisiminsiu, ką pastarosiomis dienomis per įvykius ir susitikimus suvokiau apie Dievą: kas iškyla atmintyje?

Dėkosiu Viešpačiui už Jo malonės pėdsakus savo gyvenime.

 

 

Antradienis 28 d.

 

Didžiojo ketvirtadienio atmosfera

 

Mūsų scena vyksta dieną prieš gėdingą Kristaus mirtį. Mokiniai negali nepastebėti, kad pavojus ir įtampa didėja kiekvieną dieną. Ir vis dėlto, tarsi nieko nebūtų nutikę, jie klausia savo mokytojo, kur ir kaip su Juo švęsią Velykas. Atrodo, Jis viską suplanavęs, kad išsaugotų šią artumo akimirką.

Dėkosiu Viešpačiui už begalinę dovaną,

kurią Jis dovanojo mūsų žmonijai, man.

 

 

Trečiadienis 29 d.

 

Atminimui...

 

Vakarienė, kurią jie valgo, ypatinga. Iš tiesų, tai prisiminimas apie išėjimą iš Egipto, kai žydai galėjo pasiimti tik neraugintos duonos, o raugas buvo visiškai išvalytas iš namų. Šią apeigą Jėzus ketina padaryti dar ypatingesnę. Jo atminimui esame kviečiami prisidėti prie Jo, kuris yra tikrasis raugas,

„iškeliantis vidinę mūsų tešlą“. Dėkosiu Viešpačiui, kuris ateina mūsų pamaitinti, maitina mane nuolat.

 

 

Ketvirtadienis 30 d.

 

Įpareigojantys gestai

 

Per Velykas Jėzus imasi žydų šeimos tėvo gestų, bet dar pamini savo paties auką. Maistas, kurį Jis duoda iš meilės, yra Jis pats. Ar suvokiame vertę to, kas vyksta per kiekvieną Eucharistiją? Leisiu skambėti Jo žodžiams: imkite, gerkite. Šiandien atkreipsiu dėmesį į tai, kas man duota: į materialius

dalykus, dalinimąsi, susitikimus...

Stengsiuosi juos priimti visa esybe ir dėkosiu už juos Viešpačiui.

 

 

Penktadienis 31 d.

 

„Dievui viskas įmanoma“

 

„Dievui viskas įmanoma.” Aplankymo šventė – „paradoksų šventė“: nevaisinga moteris ir mergelė pagimdys! Tas, kurio dangus „negali sutalpinti“, nešiojamas moters įsčiose. Marija ir Elžbieta atpažįsta Dieve tą, kuriam nėra neįmanomų dalykų, ir aš, kaip jos, esu kviečiamas pradėti šlovinti. Už ką, ką noriu šlovinti šią dieną? Viešpačiui patikėsiu situacijas, kurios, atrodo, neleidžia judėti pirmyn ir kurioms esant prašau, kad išsipildytų, kas neįmanoma!

 

 

Šeštadienis 1 d.

 

Išdrįsti garbinti

 

O jeigu, rengdamiesi rytojaus šventei, pabandytume nors kiek laiko pabūti savo parapijos bažnyčioje ar žinomoje koplyčioje? Žinoma, Kristus yra visur, bet tuo pat metu žinome, kad prie mažos raudonos lempelės šalia Tabernakulio Jis dovanoja mums ypatingo savo buvimo dovaną.

Dėkosiu Viešpačiui, kuris nusprendė tapti toks „artimas“ ir „paprastas“, kad būtų prieinamas visiems. Ir prašysiu Jo malonės, kad vis labiau tikėčiau Jo buvimu Eucharistijoje.

 

 

Sekmadienis 2 d.

 

Šventės ir džiaugsmo diena

 

Kai kur vis dar kalbama apie „Dievo Kūno Šventę“ ir rengiamas procesijas. Taigi, „keliaujančio“ Švenčiausiojo Sakramento palaiminimas yra būdas pakartoti, kaip labai Viešpats laimina visus! Ir ši šventė, kurios metu daugelis visame pasaulyje Komuniją priims pirmą kartą, proga prisiminti, kad Komunija nėra „atlygis“ „tyriems“, „tobuliems“ ar „keliems laimingiems“. Tai didžiulė ir veltui dovanojama dovana antrą kartą, šimtąjį kartą... Žinoma, tai ne bet kokia dovana, tačiau nesusitelkime į savo ar kitų nesėkmes bendrauti. Dėkokime Dievui, kuris nori atiduoti save visiems

ir tapti maistu džiaugsmo ir vilties alkstančiai žmonijai. Ir ši bendrystė yra kvietimas plėtoti bendrystę su kitais savo šeimoje, su aplinkiniais ir kartais susiskaldžiusiose krikščionių bendruomenėse.

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos       .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).