Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją

nuo gruodžio 12 d. pirmadienio

iki gruodžio 18 d. sekmadienio, 2022

 

►link IV ADVENTO sekmadienio, A

 

 

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės, kad savanorių ir humanitarinės organizacijos rastų žmonių, trokštančių dirbti bendram labui, ir nepaliaujamai ieškotų naujų tarptautinio bendradarbiavio kelių.

Juozapas yra mums šios savaitės vedlys. Su juo tikrai sutiksime labai „dailidiškas“, kitaip tariant, „stiprias“ Kalėdas! Angelas turėjo jam pasirodyti sapne, kad tarsi ranka pastūmėtų. Tiesa, namo parsivežti nuo kito pastojusią sužadėtinę buvo nelengva... „nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos“: tokia angelo žinutė, kuri šį vyrą nukreipė prie teisingo sprendimo. Juozapas paklus išgirstam balsui: jam, tvirtam kaip dailidei, nesutrukdys suktis vikriai kaip puodžiui. Ir mes turime būti paklusnūs, kad galėtume veikti pagal Žodį. Ypač tada, kai Žodis mus nustebina ir skatina pakeisti nuomonę ar persvarstyti savo sprendimus. Taigi, įgaukime lankstumo ir nebijokime priimti žmogaus, kuris galėtų išjudinti mūsų gyvenimo pasirinkimus. Šią savaitę pasapnuokime gražių sapnų!

Thierry Lamboley, jėzuitas

 

 

Evangelija pagal šventąjį Matą

(Mt 1, 18–24)

 

Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventajai Dvasiai veikiant, ji tapo nėščia. Jos vyras  Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš  Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti pranašo lūpomis: „Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis“, o tai reiškia: „Dievas su mumis“. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save.

 

Pirmadienis 12 d.

Garsus nepažįstamasis

Be Juozapo „Įsikūnijimas“ nebūtų galėjęs įvykti. Tačiau nėra už jį kuklesnio žmogaus, Evangelijos nemini nė vieno jo žodžio! Visą šią savaitę skirkime laiko pasivaikščioti su Jėzaus įtėviu ir leiskime, kad jis mus įkvėptų. Šiandien pasistengsiu atkreipti dėmesį į scenos pradžią, kurioje pabrėžiamas ryšys tarp Marijos ir Juozapo. Jie pažadėti vienas kitam: tai jau „tikra“ pora. Įsivaizduosiu jų planus, kurie bus sukrėsti. Jiems abiems užtariant, prašysiu Viešpaties, kad su pasitikėjimu priimčiau viską, kas drebina mano planus.

 

Antradienis 13 d.

Nelauktasis, pavadintas Šventąja Dvasia Juozapui iškyla sudėtinga problema. Jo gyvenimo moteris laukiasi nuo kito. Bet jis ją gerai pažįsta ir žino, jog ji „teisi“. Kas nutiko ? Ar jie abu turi viską užbaigti? O jei taip, Marijos paaiškinimas – angelo pasirodymas, Šventosios Dvasios veikimas joje – tikriausiai jį nelabai nuramino. Taigi jis priima du subtilius sprendimus: neužimti vietos, kuri jam nebepriklauso, ir nežeminti Marijos, tylomis ją atleidžiant. Tačiau šis sprendimas turėtų rimtų pasekmių jam, Marijai ir vaikui. Juozapui užtariant, prašysiu Viešpaties, kad geriau suvokčiau įvykius ir priimčiau teisingus sprendimus.

 

Trečiadienis 14 d.

Apreiškimas naktį Gabrielius vėl keliauja į misiją, bet čia jis turi derėtis su Juozapu, kuris priėmė sprendimą pasitraukti. Tačiau Marijai, atrodo, apreiškimas vyksta dieną, o Juozapui – naktį ir per sapną. Šios aplinkybės kviečia prisiminti Bibliją: Dievas apsilanko naktį pas patriarchus arba Saliamoną Gibeone. Kaskart skelbiamos svarbios naujienos, o tuo, kad skelbiama per sapną, pabrėžiama, jog iniciatyva visiškai priklauso Dievui. Angelui Gabrieliui užtariant, prašysiu Viešpaties, kad leisčiausi Jo vedamas, ypač naktį.

 

Ketvirtadienis 15 d.

Nebijok Gabrielius veikia beveik taip pat, kaip ir susitikime su Marija: kreipiasi vardu, kviečia nebijoti, skelbia apie Šventosios Dvasios veikimą Marijai ir remiasi šventa istorija. Šiandien skirsiu laiko ir Izaijo pranašystę perskaitysiu kelis kartus. Koks gražus pažadas mums buvo duotas prieš daugelį šimtmečių: „Dievas su mumis“! Per Izaijo užtarimą prašysiu Viešpaties, kad susiečiau save su šiuo išgelbėjimo pažadu, visų išgelbėjimo, mano išgelbėjimo.

 

Penktadienis 16 d.

Žodis ir veiksmas Juozapas yra ir kuklus, ir aktyvus. Vos pabudęs jis nesipriešindamas paklūsta angelo žodžiui. Štai jis į savo namus pasiima Mariją, kuri vadinama „jo žmona“. Kokia vis dėlto rizika ir koks tikėjimas šio žmogaus, kuriam keičiantis įvykiams teko kelis kartus keisti savo planus. Tačiau pagrindinį jo troškimą Dievas išgirsta: Marija, jo sužadėtinė, tampa jo žmona. O Marijai, be abejo, labai palengvėja: Dievas ir toliau ją saugo ir lydi. Marijai užtariant, prašysiu Viešpaties, kad gyvenčiau pasitikėdamas ir džiaugdamasis.

 

Šeštadienis 17 d.

Jėzaus misija Kaip ir Marijos Apreiškime, angelo žinios esmė yra gimsiančio vaiko misija. Jis bus Išgelbėtojas! Angelas šį kartą prideda svarbų dalyką. Jis siūlo Juozapui du vaiko vardus: Jėzaus ir Emanuelio. Ir abu šie vardai turi stiprias reikšmes. Galiu visą dieną kartoti šiuos du vardus. Ką jie man reiškia? Kaip jie mane pasiekia? Jėzaus Emanuelio užtarimu prašysiu Tėvo, kad parengtų mano širdį savo Sūnaus atėjimui per Kalėdas.

 

Sekmadienis 18 d.

Šeimos paslaptys Šventoji šeima, kaip ir visos šeimos, turi savo paslapčių. Tačiau dažnai mūsų šeimose paslaptys yra liūdnos ir gėdingos, Šventosios Šeimos paslaptys tarsi palaima, kuria galima dalytis be galo. Per šį labai ypatingą gimimą Dievas laikosi savo pažado: per Jėzų Emanuelį Jis ateina, kad būtų su mumis, ateina mūsų išgelbėti. Pirmieji palaiminti išganymu yra Marija ir Juozapas, Dievas juos aplankė, kaip nori ir mus aplankyti per šį Kalėdų laikotarpį. Tegul Juozapo ir Marijos veiksmai įkvepia mus daryti sprendimus ir imtis vilties veiksmų šiais laikais, kai kartais esame labai skubinami pasaulyje ir Bažnyčioje. Išgirskime šį kvietimą sau ir mūsų bendruomenėms: „Nebijokite, Viešpats veikia šiame amžiuje!“

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).