Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją 

nuo kovo 4 d. pirmadienio iki

kovo 10 d. sekmadienio, 2024

 

 

link IV GAVĖNIOS sekmadienio, B

 

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės,

kad įvairiuose pasaulio kraštuose

dėl Evangelijos savo gyvybe rizikuojantys krikščionys

savo drąsa ir misionierišku užsidegimu

įkvėptų Bažnyčią.

 

 

 

„Dievas taip pamilo pasaulį...“

                                                                                 Jn 3, 16

  

 

 

Nelengva šios Jono evangelijos ištraukos klausytis kaip Gerosios Naujienos, kai pasaulyje tiek karų ir smurto. „Jei Dievas tikrai pažinotų pasaulį, ar Jis leistų tam vykti? “, — dažnai girdime savo širdyje ir aplink save. Tačiau Dievas gelbsti pasaulį ne taip, kaip įsivaizduojame! Dievas gelbsti – ne

iš išorės, o „sudrėkindamas“ pačiu savimi: siunčia į pasaulį savo Sūnų, tai, kas Jam brangiausia, kad atskleistų mums, kiek kainuoja mūsų žmogiškumas, ir vestų į šviesą. Šis Sūnus išdrįsta kovoti su blogiu ir atmetimu, kai priešinamės Jo atėjimui, ėjimui net iki kryžiaus iš meilės. Slėpinys didelis ir nepaliauja mūsų klausęs. Šią savaitę skirkime laiko eiti į šviesą, leiskimės apšviečiami, kad priimtume gyvenimą.

 

Anne-Marie Aitken

 

Evangelija pagal šventąjį Joną

(Jn 3, 14–25)

Anuo metu Jėzus Nikodemui pasakė: „Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus. Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve.“ 

 

 

Pirmadienis 4 d.

 

Išdrįsti pažvelgti į blogį

 

Po įspūdingo išėjimo iš Egipto dykumoje tauta neteko kantrybės, nes kelionė buvo ilga ir skausminga! Žmonės vėl pradeda mąstyti apie gyvenimą, kuris anksčiau turėjo pranašumų, nepaisant vergijos... Epizode, apie kurį užsimena Jėzus (Sk 21, 4—9), žalčio įkandimai yra sąžinės

graužimo ženklas, paneriantis į neviltį ir nepasitikėjimą išlaisvinančiu Dievu. Varinis žaltys leidžia mums pažvelgti blogiui „į akis“ ir priimti poziciją.

Viešpatie, padėk man kartu su Tavimi pažvelgti į savo baimes, neviltį ir auginti pasitikėjimą Tavo išgelbėjimo darbu manyje ir pasaulyje.

 

 

Antradienis 5 d.

 

Kontempliuoti kryžių

 

Kryžius iš esmės yra paradoksalus ženklas: jis reiškia ir gėdingą mirtį, ir kartu tampa Dievo, einančio iki galo, meilės simboliu! Savo pokalbyje su Nikodemu, aprašytame Evangelijos pagal Joną pradžioje, Jėzus, regis, jau žino, kad Jo kelias nuves Jį į šią „lemtingą“ akimirką. Skirkime laiko pažvelgti į kryžius aplink mus. Ką jie reiškia mums, man?

Viešpatie, padėk man nenukreipti akių nuo kryžiaus, ant kurio atidavei savo gyvybę už mane, už mus.

 

 

Trečiadienis 6 d.

 

Priimti amžinąjį gyvenimą

 

Kas yra amžinasis gyvenimas? Prisimindamas Jėzaus žodžius, atkreipiu dėmesį į šiuos: „tikėti“, „pamilti pasaulį“, „atiduoti savo Sūnų“,  pasmerkti“, „šviesa“, „tiesa“, „vienybė su Dievu“... Šią dieną gyvensiu su vienu ar kitu iš šių žodžių, leisiu jiems lėtai suktis mintyse. Kuris iš jų man prasmingas? Ir kokia jo prasmė? Ir atvirkščiai: kuris man kelia sunkumų?

Viešpatie, apšviesk mano protą ir širdį apie amžinąjį gyvenimą, kurį man siūlai.

 

 

Ketvirtadienis 7 d.

 

Tikėti ar netikėti

 

Šioje ištraukoje tas, kuris tiki Jėzų, išvengia pasmerkimo. Šį teiginį verta dar kartą perskaityti: tikėjimas išgelbėtų mus nuo dangaus teismo! Tai šventa Geroji Naujiena. Todėl dabartinis blogis neturės galios, o tamsa visada baigsis šviesa. Dievas palieka man laisvę tikėti tuo ar netikėti, bet tai

turi pasekmių. Jis siūlo man savo bendradarbiavimą, savo būdą priimti kryžių konkrečioje vietoje, kur nėra jokių įrodymų, kad tai veikia!

Ar esu pasirengęs?

 

 

Penktadienis 8 d.

 

Sakyti tiesą

 

Gavėnia tradiciškai yra atgailos ir savo nuodėmių pripažinimo metas. Sakyti tiesą nėra liguistas veiksmas, tai pasitikėjimas šviesa, kurią Dievas nuolat siūlo per Jėzų. Tai atpažinimas, ką darau ne taip, nors ir nenoriu. Tikslas visada yra eiti link šios meilės, kurios noriu, bet patiriu per mažai.

Sutaikinimo sakramentas lydi šį perėjimą iš nuodėmės į tikėjimą Dievu, kuris grąžina mano gyvenimui grožį. O jei pasirinkčiau šį sakramentą išgyventi prieš Velykas?

 

 

Šeštadienis 9 d.

 

Darbuotis su Dievu

 

Daugeliui ši diena jungia savaitės pabaigą ir savaitgalio pradžią. Esu tarp šią savaitę nuveiktų darbų ir to, ką dar turiu nuveikti. Kokie veiksmai užima mano mintis? Gal jie užima per daug vietos, o gal per mažai? Kokios sąsajos tarp mano maldos ir mano savaitės darbų? Ar esu pasirengęs kalbėti

apie savo veiksmus, papasakoti apie juos, o gal man labiau patinka juos slėpti?

Viešpatie, padėk man sutvarkyti savo gyvenimą, kad suvienyčiau jį su Tavimi.

 

 

Sekmadienis 10 d.

 

Gelbėti, o ne teisti!

 

„Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas.“ Šios eilutės yra iš Šventojo Rašto, jas reikia žinoti atmintinai! Tai revoliucija: Dievas nenori pasmerkti, Jis nori išgelbėti. Taip, šis pasaulis kelia nerimą ir grėsmę. Taip, šis pasaulis

sudaužytas, bet pirmiausia jį reikia mylėti ir išgelbėti. Tegul šis Gavėnios laikas būna išskirtinė proga išgirsti atjautos revoliuciją mūsų kovų ir išbandymų lauke. Jėzus tą pažadėjo, amžinasis gyvenimas mums pažadėtas, jis įgyjamas meilės gestu ant kryžiaus.

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos       .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).