Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją

nuo gruodžio 26 d. pirmadienio

iki sausio 1 d. sekmadienio, 2022

 

►link MARIJOS, DIEVO MOTINOS, iškilmės, A

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės, kad ugdytojai būtų patikimi liudytojai, labiau mokantys broliškumo nei rungtyniavimo ir padėtų patiems jauniausiems ir pažeidžiamiausiems.

 

„Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir

svarstė juos savo širdyje“

                                                               Lk 2, 19

 

 

 

 Išgyventi Kalėdų savaitę ir Naujuosius Metus su Marija, Jėzaus Motina, Dievo Motina, yra privilegija. Kodėl? Dėl trijų priežasčių. Su Marija mokomės klausytis, kas mums sakoma, ir tuo tikėti, ypač kai tai neįtikėtina. Pasitikėjimas Žodžiu į mūsų gyvenimą gali atnešti naujovių. Patikėkime tuo kaip Marija. Su Marija atraskime kantrybės meną ir laimę visko nesuvokti! Laikykime širdy įvykius, juos prisiminkime, nepamirškime, kad vėliau suvoktume, tai padės įeiti į savo istoriją, kuri yra šventa istorija. Patikėkime tuo kaip Marija. Su Marija būsime dėmesingi bundančiam gyvenimui. Su labai išmintinga mama, kuri gali nuspėti, kas nutiks jos vaikui. Prasidėsiančio gyvenimo akivaizdoje, stovėdami ant naujų metų slenksčio, turime pasitikėti ir nebijoti ateities. Patikėkime tuo kaip Marija.

Thierry Lamboley, jėzuitas

 

 

Evangelija pagal šventąjį Luką

(Lk 2, 16–21)

 

Piemenys nusiskubino į Betliejų ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip buvo jiems paskelbta. Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose.

 

Pirmadienis 26 d.

Apreiškimas ir užsidegimas

Iškart po apreiškimo, štai piemenys skuba Betliejaus link. Jie išvysta jaudinantį, išskirtinį ir stulbinantį vaizdą: suvystytą naujagimį, paguldytą ėdžiose. Lygiai taip, kaip angelas jiems apreiškė. Jėzus paguldytas ėdžiose ir jau nuo pat gimimo tapo mūsų maistu. Būtent Jo pavyzdžiu šv. Steponas, kurį Bažnyčia švenčia šią dieną, leido save suvalgyti, atidavė viską. Viešpatie, suteik man jėgų sekti paskui Tave su pasitikėjimu ir kilniaširdiškai, kaip sekė pirmasis Tavo kankinys.

 

Antradienis 20 d.

Išvysti ir apsakyti Tokios naujienos negali būti nutildytos. Tai, ką piemenys matė, yra „nepaaiškinama“, tačiau tai, ką jie išgirdo iš angelo, labai aišku ir verta, kad būtų pranešta ir paskelbta. Tai, ką jie apsakė, kėlė nuostabą ir nerimą. Šventasis Jonas, kurį šiandien pagerbiame, irgi nedvejodamas paliudijo: „Ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė, – tai rašome apie gyvenimo Žodį“. O ar esu dėmesingas aš tam, ką girdžiu Bažnyčioje? Kaip dalijuosi Dievo Žodžiu su kitais?

 

Trečiadienis 28 d.

Marijos nuolankumas Marija viską dėmėjosi ir svarstė savo širdyje. Pasakiusi angelui „taip“, ji palankiai vertina viską, kas vyksta. Viešpaties tarnaitė, Dievo Motina, ji nekalba šio didžiulio slėpinio akivaizdoje, ji paklūsta Dievo valiai, nesuvokdama, ką tai reiškia. Ji laiko savyje viską, kas vyksta aplinkui. Šio naujagimio atėjimas, apie kurį skelbia tie, kurie Jį išvydo ar apie Jį girdėjo, jau kelia pavydą ir išprovokuoja nekaltas, neapsaugotas aukas. Viešpatie, Tu atėjai išgelbėti pasaulio, atėjai atnešti Gyvybės, suteik man malonę patikėti, kad Tu esi kartu ir baisiausiomis pasauliui akimirkomis. Ir apsaugok visus nekaltus žmones mūsų pasaulyje.

 

Ketvirtadienis 29 d.

Skelbėjai Piemenys iškeliavo kupini džiaugsmo, įvykdę savo, kaip Dievo meilės savo tautai liudytojų, misiją. Taigi jie savo ruožtu tapo angelais, Gerosios Naujienos nešėjais. Pašaukti palikti savo kaimenę, jie grįžta pasikeitę. Viešpatie, leisk mums pasidalyti visu tuo džiaugsmu, kurį apgieda piemenys. Parodyk man savo stebuklus mano gyvenime ir padaryk mane drauge su kitais angelu, skelbiančiu Tavo Žodį.

 

Penktadienis 30 d.

Šventoji Šeima Koks gražus ir kuklus šeimos paveikslas! Skurdi aplinka, mažas vaikas, paguldytas ėdžiose, dėmesinga mama ir tėvas: Jėzus, Marija, Juozapas. Nė vieno žodžio šioje istorijoje! Šioje nuolankioje buveinėje galime tik kontempliuoti, grožėtis, garbinti. Atsisėsiu šalia tėvų ir dėkosiu už šią Dievo dovaną. Ypač daug dėmesio skirsiu Juozapui, kuris priėmė Dievo Sūnaus tėvystės misiją. Šventoji Šeima, būk mums pavyzdžiu bet kokiomis aplinkybėmis, ypač nenumatytuose šeimos gyvenimo įvykiuose.

 

Šeštadienis 31 d.

Jėzaus Vardas Marija ir Juozapas gerbia žydų įstatymus ir paklūsta Dievo, kuris per angelą davė vardą jų kūdikiui, valiai. Šiuo vardu Jėzus dalyvauja mūsų žmogiškajame ir žemiškajame gyvenime. Nuo šiol Jo, kaip žmogaus sūnaus, misija įsikūnija dėl šio vardo. Mūsų pačių gyvenimas irgi eina per kitų suteiktą vardą. Paskutinę metų dieną pasistengsiu rasti laiko peržvelgti metams. Dėkosiu už visus, kurie žino mano vardą ir kurių vardą žinau aš! Prašysiu atleidimo visiems, kurių vardo nežinojau. Ir pavesiu Viešpačiui visus naujus ateinančių metų vardus.

 

Sekmadienis 1 d.

Kelių švenčių diena

Šiandien baigiame Kalėdų oktavą, tai būdas jas švęsti 8 dienas. Tai ir pirmoji naujųjų metų diena – galimybė prašyti palaiminimo. Pagaliau tai Marijos, Dievo Motinos, iškilmė. Tai įvykiai, kuriuos atnešame Viešpačiui! Prieš mus atsiveria nuostabus puslapis, kupinas pažadų. Štai kas mums siūloma Bažnyčioje su Marija. Kaip piemenys, pasitikėdami ir tikėdami jiems pasakytu žodžiu, ir mes artinkimės prie Jėzaus, kuris tapo artimas ir atiduoda save mums kiekvieną paprastą ir eilinį sekmadienį. Kaip Marija, taip ir mes mokykimės atverti savo širdis, atsiverti Šventajai Dvasiai, mylėti Jėzų ir savo brolius.

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).