Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją

nuo birželio 19 d. pirmadienio

iki birželio 25 d. sekmadienio, 2023

 

link 12-ojo eilinio sekmadienio, A

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės, kad tarptautinė bendruomenė

konkrečiais veiksmais stengtųsi panaikinti kankinimus

ir užtikrintų pagalbą aukoms bei jų artimiesiems.

 

 

 

„Sakykite vidur dienos“

                                                               Mt 10, 27

 

Gręžtis į šviesą

 

Tai Evangelijos ištrauka, skirta apmąstyti išėjus iš namų, kai dienos ilgiausios metuose. Tai reiškia būti tarsi saulėgrąža, besigręžianti į šviesą. Jėzus kviečia savo apaštalus nebijoti žmonių, o skelbti nuo stogų, kas šnibždama į ausį. Šių žodžių aktualumas akivaizdus: vyskupams, be abejo, ir mums, savo šalyje buvo sunku nutraukti tylą ir išpažinti Bažnyčios tarnų įžūlumą ir jėgos panaudojimą, įtakos mastą. Niekada nėra lengva „sakyti vidury dienos“ tai, kas kelia abejonių dėl veiksmų ar reputacijos. Aukos buvo laikomos šešėlyje. Šie žmonės tapo šviesos, kuri atskleidžia, kas paslėpta, liudininkais. Ir mes visi turime mažų savo paslapčių dėl žmonių baimės: „ką žmonės pasakys“. Norėdami išlaisvinti savo žodį, klausykimės Jėzaus patarimo. Remkimės Tėvo pasitikėjimu, kad galėtume eiti į šviesą.

 

Thierry Lamboley, jėzuitas

 

 

 

Evangelija pagal šventąjį Matą (Mt 10, 26–33)

 

(Mt 10, 26–33) 

 

Anuo metu Jėzus bylojo savo apaštalams: „Nebijokite žmonių. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios. O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių.  Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje.“

 

 

Pirmadienis 19 d.

 

Nebijokite žmonių!..

 

Praėjusią savaitę Jėzus iš savo mokinių pasikvietė dvylika apaštalų, įgalindamas juos išvaryti netyrąsias dvasias ir gydyti visokias ligas. Jis išsiuntė juos, nuolankius ir vargšus, misijai į Izraelio miestus ir kaimus, nurodė, kaip elgtis, ir įsakė skelbti Dangaus Karalystės artumą. Šiandien Jo kalba tęsiama žodžiais: „nebijokite“, tai, be abejo, ženklas, kad jie nelabai pasitiki savimi... Šios savaitės pradžioje galiu įsivaizduoti tuos Dvylika, kuriems kalba Jėzus, jų baimę prieš būsimą misiją. Ir aš su Viešpačiu kalbėsiu apie baimes savo, kaip krikščionio, arba kaip XXI amžiaus vyro ar moters, gyvenime.

 

 

Antradienis 20 d.

 

Bet bijokite Dievo!

 

Vėliau Jėzus pavartojo mįslingą parafrazę: „Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare“. Kas, jei ne Dievas, galėtų sunaikinti sielą ir kūną? Jei kalbame apie tai, kaip galime suvokti šią Dievo baimę, į kurią mus kviečia Jėzus? Ar tai baimė to, kuris suklydęs laukia bausmės? O gal baimė to, kuris, žinodamas, jog yra mylimas, nenori įskaudinti šios Meilės? Tai proga paklausti savęs, kokie mano Dievo įvaizdžiai: kas Jis man? Baudžiantis ar mylintis Tėvas? Apie tai kalbėsiu su Juo.

 

 

Trečiadienis 21 d.

 

Žvirbliai ir plaukai

 

Tada Jėzus, norėdamas išreikšti begalinį Dievo rūpestį kiekvienu iš mūsų ir dar kartą pakviesti nebijoti, pasitelkia du įvaizdžius: žvirblių, kurie yra vargšai trapūs padarėliai, gyvenimas yra Dievo rankose. Kur kas daugiau kiekvienas iš mūsų, įvaikintų Tėvo sūnų ir dukterų, esame vertesni už

daugybę žvirblių! Jėzus eina gilyn: net visi mūsų galvos plaukai suskaičiuoti, žinomi, Dievo mylimi. Galiu sustoti ties vienu iš šių dviejų įvaizdžių, apmąstyti ir pasikalbėti su Dievu, ką šis įvaizdis sukelia

manyje.

 

 

Ketvirtadienis 22 d.

 

Atskleidimas

 

Ištraukos pradžioje Jėzus skelbia tiesą, kuri turi amžinybės pobūdį: „nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta“. Norime to ar nenorime, visa tai, kas uždengta, vieną dieną, be abejo, taps Karalystės slėpiniu, tai yra Gerąja Naujiena. Šią dieną galiu apmąstyti šį žodį, kuris kartu byloja ir gilų Dievo troškimą, Jėzaus misijos esmę, ir Jo pasitikėjimą, kad ji išsipildys.

 

 

Penktadienis 23 d.

 

Kvietimas prisiimti atsakomybę

 

Jėzus baigia, paskelbdamas dvylikai: Jis elgsis su jais Tėvo akivaizdoje taip, kaip jie elgsis su Juo žmonių akivaizdoje. Dažnai Evangelijoje, kalbėdamas apie teismą, Jėzus perspėja savo pašnekovus, kas jiems svarbu, iš tikrųjų tai tarsi padrąsinimas. Galiu pasverti Jėzaus žodžius, kurie išreiškia gilų Jėzaus troškimą skelbti Jį žmonėms!

 

 

Šeštadienis 24 d.

 

Būkite mano liudytojai

 

Šią savaitę baigiame tuo, kas svarbiausia išsiunčiant Dvylika: garsiai skelbti, ką jie girdi iš Jėzaus lūpų slaptoje už uždarų durų („Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų“). Didinga misija, kuria grindžiama viskas, ką Jėzus vėliau sako: nebijoti žmonių, tikėti Dievą, kuris jiems yra Tėvas, įsipareigoti iki galo. Kokios Gerosios Naujienos jaučiuosi pašauktas būti pasiuntiniu?

 

 

Sekmadienis 25 d.

 

Pakylėtos širdys!

 

Galiausiai šio sekmadienio Evangelijoje Jėzus ragina savo mokinius įveikti baimę ir vykdyti didžiulę misiją, Jis kviečia tapti Jo balsu Izraelio miestams ir kaimams. Vykdydami šią misiją, jie gali visą savo pasitikėjimą sudėti į Tėvą, kuriam jie svarbesni už viską. Ir mums, klausantiems šio Žodžio, Jėzus sako: „Nebijokite, skelbkite tai, ką girdite savo širdies slaptoje, skelbkite garsiai ir aiškiai. Kalbant apie mus, Tėvą ir mane, mes esame su jumis, jums nieko negali nutikti!“ Prasidedant šiai vasarai, kai laukia įvairios veiklos ir susitikimai, išgirskime šį kvietimą, su džiaugsmu atidėkime baimes į šalį ir pirmyn!

Jei Viešpats už mus, tai kas gi prieš mus?

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos     .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).