Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją

 

nuo liepos 24 d. pirmadienio iki

liepos 23 d. sekmadienio, 2023

 

 

link 17-ojo eilinio sekmadienio, A

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės, kad esminiu gyvenimo dalyku katalikams taptų Eucharistijos šventimas, kuris iš esmės keičia žmonių tarpusavio santykius ir atveria susitikimui su Dievu ir broliais.

 

 

 

„Iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi“

                                                                                 Mt 13, 44

  

 

Šiuose dviejuose palyginimuose žmogus atranda netikėtų lobių. Bet ne kaip dovaną, ne kaip staigmeną kišenėje! Reikia skirti laiko dirvą sukasti, išplaukti į ežerą, užmesti tinklus ir atkakliai ieškoti šių lobių. Ieškojimas yra svarbiausias šiuose dviejuose palyginimuose: tai lobis, leidžiantis mums gyventi savo dvasinį gyvenimą. Kartą suradę lobį, šie žmonės patirs atgimimą. Radę tai, kas svarbiausia, jie viską parduos, kad šis brangus lobis liktų jų širdyje. Esame kviečiami atsikratyti turtų, kurie nėra esminiai, o priimti dar didesnę dovaną – Dievo karalystę.

Įsigilinkime į šių lobių atradimo džiaugsmą ir prašykime Viešpaties, kad sustiprintų mumyse šį Karalystės troškimą.

 

Emmanuelle Huyghues Despointe

 

 

Evangelija pagal šventąjį Matą

(Mt 13, 44–52)

 

Anuo metu Jėzus bylojo minioms: „Su Dangaus Karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą. Vėl su Dangaus Karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį.“ „Ir vėl su Dangaus Karalyste yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerąsias į indus, o netikusias išmeta. Taip bus ir pasaulio pabaigoje: išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerų jų ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Ar supratote visa tai?“ Jie jam sako: „Taip“. Tuomet jis tarė: „Todėl kiekvienas Rašto aiškintojas, tapęs Dangaus Karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų.“ 

 

 

Pirmadienis 24 d.

 

Istorijos, o ne idėjos

 

Sekmadienio evangelija leidžia mums išgirsti du trumpus palyginimus. Jei Jėzus stengiasi mokyti minias pasakodamas šias trumpas istorijas, tai norėdamas mums priminti, jog pirmiausiai geriausia katechezė yra ne ta, kuri moko idėjų ar abstrakčių sąvokų, o ta, kuri pasakoja paprastas ir

sąmojingas istorijas, kuriose jaučiamas ateinančios Karalystės skonis.

Tėve, teateinie Tavo karalystė ne mano žodžiuose, o mano istorijoje.

Tad, pasakok man.

 

 

Antradienis 25 d.

 

Kelyje su Jokūbu

 

Šiandien švenčiamas Jokūbas, Zebediejaus sūnus, Jono brolis. Tradicija sako, kad jis išvyko evangelizuoti į Ispaniją, o jo kūną aptikti lauke padėjo žvaigždė: Campus stellae, Compostella. Ši tradicija labai siejasi su šio sekmadienio Evangelija! Daugelis piligrimų keliauja į Kompostelą. Tai

Jėzaus žodžio esmė: šis žodis ragina mus leistis į kelią.

Tėve, teateinie Tavo karalystė, neleisk man sustingti,

o ragink leistis į kelią su tais, kurie ieško, su Dievo piligrimais.

 

 

Trečiadienis 26 d.

 

Paslėptas lobis

 

Pirmajame palyginime kalbama apie lobį. Visi žinome, kaip patraukti vaikų dėmesį, pasakojant jiems istoriją apie lobį: jų akys plačiai atsimerks. Ak, jei taip nutiktų tiems, kurie skaito Evangeliją! Lobis paslėptas, o tai didina smalsumą ir skatina mąstyti, kaip ir kur jį rasti. Kokia keista Karalystės

idėja: ji paslėpta, sunku ją surasti!

Tėve, teateinie Tavo karalystė ne akivaizdžiai, jos neieškant, bet

žinant, jog ji bus surasta. Ona ir Joakimai, Marijos tėvai,

padėkite man ieškoti šio lobio.

 

 

Ketvirtadienis 27 d.

 

Džiaugsmas, dėl kurio viskas paliekama

 

Dievas nesimėgauja kito kančiomis. Jo karalystė paslėpta, bet džiaugsmas ją atradus didžiulis. Būtent taip pasakojama palyginime. Žmogus, radęs lobį dirvoje, ten vėl jį slepia gana ilgai, kad galėtų parduoti viską, ką turi, ir nusipirktų šią dirvą. Ir jis tą daro linksmai ir nekantraudamas, kaip elgtųsi kiekvienas, kuriam pasisekė kaip jam. Džiaugsmas atradus Karalystę apverčia seną vertybių skalę. Jis keičia gyvenimo vertybes.

Tėve, teateinie Tavo karalystė, o su ja ir džiaugsmas, kuris į kelią skatina pasiimti viską.

 

 

Penktadienis 28 d.

 

Perlai, taip, bet jų reikia ieškoti

 

Po paslėpto lobio – brangūs perlai. Kalbama apie jų paiešką ir prekybą. Vėlgi, Karalystė lyginama ne su brangiu daiktu, o su žmogumi, kuris ieško brangių dalykų. Apie karalystę kalbama kaip apie žmogaus, kurio amatas – brangių daiktų ieškojimas ir jų pardavimas, troškimą. Nėra troškimo?

Neieškoma to, kas turi didelę vertę? Taigi, kelias, vedantis į Karalystę, gali būti ilgas. Bet jei yra troškimas ir siekis gyventi, tada Karalystė netoli.
Tėve, teateinie Tavo karalystė.

Toks mano didžiausias troškimas:

kad viešpatautų teisingumas, taika, meilė...

 

 

Šeštadienis 29 d.

 

Pirkti, viską pardavus

 

Antrojo palyginimo motyvas identiškas pirmajam. Įvykis – didelės vertės perlo radimas – sukelia visiškai neproporcingą reakciją – viskas parduoda, kad galima būtų jį nusipirkti. Kokia beprotybė! Kartą surasta Karalystė pranoksta visa kita. Tai akivaizdu.

Tėve, teateinie Tavo karalystė ir tegul jos atėjimas mane visiškai perkeičia. Kad galėčiau ją branginti ne iš pareigos, o dėl polėkio, kurį ji teikia.

 

 

Sekmadienis 30 d.

 

Su Dangaus karalyste yra kaip su...

 

Tikroji šios Evangelijos Geroji Naujiena ta, kad ji leidžia mums įsivaizduoti, kas yra Dangaus karalystė (tikrovė, kurią sunku suvokti ir pripažinti, jog yra ideologinė rizika įtraukti ją į socialinę ir politinę sferą). Abu palyginimai turi kelis bendrus dalykus: Karalystė nėra materialus dalykas, tai žmonės, kurie jos ieško ir ją randa (perlai) arba atranda tai, ko neieškojo (paslėptas lobis); Karalystė sukelia didžiulį džiaugsmą, kartais netikėtai, visada dėl randamos didelės vertės; Karalystė leidžia mums palikti pasaulį, kuriame svarbu turėti, ir įžengti į naują pasaulį, kuriame svarbu atiduoti save.

Yra dėl ko atgaivinti maldavimą: „Teateinie Tavo karalystė“.

 

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos       .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).