Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją 

nuo spalio 16 d. pirmadienio iki

spalio 22 d. sekmadienio, 2023

 

 

link 29-ojo sekmadienio, A 

 

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės už Bažnyčią, kad įsiklausymą ir dialogą ji priimtų kaip

gyvenimo būdą visais lygmenimis ir į visus pasaulio pakraščius

leistųsi vedama Šventosios Dvasios.

 

 

 

„Esi tiesakalbis, mokai tikro Dievo kelio“ 

                                                                                 Mt 22, 16

  

 

Net norėdami Jėzui paspęsti spąstus, Jo priešai apie Jį kalba gerai! Nes Jis yra mokytojas, kuris visada tiesus ir veda kitus Dievo keliu. Ar apie daugelį žmonių galime sakyti, kad jie yra teisakalbiai ir veda pas Dievą? Šie žodžiai atkartoja Jėzaus žodžius apie save: „Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“ (Jn 14, 6). Kaip priimame šiuos tris svarbius žodžius? Kaip Jėzus mums yra kelias, patikimas būdas eiti pirmyn pasitikint? Kaip Jis yra tiesa, kalbant ne apie įstatymus, kurių reikia laikytis, bet apie žmogų, kuris daro mus visus geresnius? Kaip priimame Jį lyg gyvenimą, vedantį mus į daugiau gyvenimo? Mūsų kovose ir konfliktuose, kuriuos liudija ši scena, prašykime

Viešpaties, kad padėtų mums augti link daugiau gyvenimo ir daugiau autentiškumo santykiuose. Drauge su Jėzumi būkime šios Jo tiesos, kuri daro mus laisvus šiame sužeistame pasaulyje, ženklai.

 

Manuel Grandin, jėzuitas

 

 

Evangelija pagal šventąjį Matą

(Mt 22, 15–21)

 

Anuo metu fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip Jėzų sugauti kalboje. Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, nes nežiūri žmonių poaukščių. Tada pasakyk, kaip manai: valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?“ Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam spendžiate man pinkles, veidmainiai? Parodykite man mokesčių pinigą!“ Jie padavė jam denarą. Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?“ Jie atsakė: „Ciesoriaus.“ Tuomet Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus – ciesoriui, o kas Dievo – Dievui.“ 

 

 

Pirmadienis 16 d.

 

Pasala

 

Nuo pirmųjų akimirkų suprantame, koks pražūtingas fariziejų planas. Jie surengia pasitarimą, kaip sugauti Jėzų, ir norėdami Jį užpulti slepiasi už savo mokinių ir Erodo šalininkų. Tai graikų žodžio „hypokrisia“ reikšmė: vaidmens atlikimas su kauke ir veidmainystė, apsimetimas. Pabandysiu

įsivaizduoti skirtingų veikėjų veidus ir įspėti jų ketinimus. Patikėsiu Viešpačiui situacijas, kuriose jaučiuosi persekiojimo auka. Galiu Jam patikėti akimirkas, kai pats stengiuosi sugauti spąstais tuos, kurie mane trikdo. Viešpatie, padėk man su pasitikėjimu išgyventi man pasitaikančias situacijas.

 

 

Antradienis 17 d.

 

Tiesa ir melas

 

Jėzaus pašnekovai Jam pasakė: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, nežiūri žmonių poaukščių“. Neprotinga konstatuoti, kad po šia tiesa slepiasi tiek apgaulės. Žalčio, arba netyrosios dvasios, vadinančių Jėzų „Dievo Šventuoju“, žodžiai

artimi mūsų tekstui. Akivaizdu, yra būdų pasakyti tiesą, kuri iš tikrųjų yra melas. Viešpatie, padėk man išlaikyti teisingus ketinimus.

 

 

Trečiadienis 18 d.

 

Liudininkas ir rašytojas

 

Lukas, kurį šiandien švenčiame, pačioje pirmosios savo knygos pradžioje rašo: „Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau, sutvarkytą pasakojimą...“ Tai proga mums padėkoti už šį Šventosios Dvasios darbą pirmose krikščionių kartose, kad galėtume turėti dvasinį tryšį su Kristaus slėpiniu ir dabar. Viešpatie, dėkui Tau už Tavo tiesos žodį ir už tuos, kurie buvo pirmesni už mus tikėjimo reikaluose.

 

 

Ketvirtadienis 19 d.

 

Uždaras klausimas

 

Žinoma, pinigai yra viena iš jautriausių mūsų ryšio su kitais vietų, o dar labiau, jei atsiranda politinis aspektas. Taigi Jėzui užduotas klausimas: „valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?“ yra būdas pastūmėti Jį suklysti. Jei Mokytojas atsakys taip, žmonės nuo Jo atsiribos. Jei Jis pasakys ne, kils

pavojus turėti problemų su okupantu. Šis „taip arba ne“ gerai atspindi „apgaulę“, kurią Jėzus suvokia ir įvardija. Apmąstysiu visus tuos atvejus, kai ieškojau atsakymo į „taip“ arba „ne“, kai laukiau, kol Dievas ar kiti patvirtins mano pasirinkimus ar jų nepatvirtins. Viešpatie, padėk man

išlaikyti širdį ir protą laisvus ir atvirus.

 

 

Penktadienis 20 d.

 

Patrauklus atsakymas

 

Kaip „geras jėzuitas“, Jėzus į klausimą atsako klausimu! Tiek prašydamas parodyti monetą, tiek klausdamas, kas joje pavaizduota. Tai Jėzaus priešininkai turi parodyti savo poziciją. Nuo tada Jėzus verčia juos užbaigti savo atsakymą ir atskleidžia prieštaringą jų logiką. Sprendimas mokėti mokestį turi būti pagrįstas tikėjimu: žmogui reikia į jį atsakyti, o Dievas palieka tam visišką laisvę. Viešpatie, padėk man atsikratyti sumaišties ir kietumo, ypač religiniuose reikaluose.

 

 

Šeštadienis 21 d.

 

Ciesorius ar Dievas

 

Fariziejų nuomone, negalima tarnauti ir ciesoriui, ir Dievui. Net ir šiandien tokia nuomonė gali paskatinti mus užkietėti arba sumaišyti ryšį tarp laikinų pasaulietinių ir dvasinių dalykų. Jėzus, juos atskirdamas, bet nenubraukdamas, peržengia priešpriešos ir supainiojimo logiką. Viskas susiję su Dievu ir būtent gyvenimas, pasitikint Dievu, ragina atiduoti ciesoriui tai, kas priklauso ciesoriui. Žmogiškų ir socialinių santykių tiesoje atsiskleidžia santykio su Dievu tiesa. Viešpatie, padėk man atrasti Tave šio pasaulio realybėje, pasaulyje, kur Tu jau darbuojiesi.

 

 

Sekmadienis 22 d.

 

Kvietimas atiduoti save ir priimti

 

Jėzaus atsakymas atrodo bibliškai paprastas, o jo pritaikymas – iššūkis: ar tikrai turėtume mokėti mokestį, kurį nustato žiaurus okupantas, neigiantis žydų tikėjimą? Kas šiuo atveju kyla iš tikėjimo ar politinės galios? Be mokesčių, santykiai su politika ir mus supančiu pasauliu, o kartais tikėjimas kviečia reaguoti ir pasipriešinti tam, kas neteisinga. Ši scena be „apgaulės“, kurią Jėzus pasmerkia kelyje, vedančiame Jį prie kryžiaus, kviečia nebėgti nuo sudėtingo pasaulio, kuriame Dievas norėjo įsikūnyti. Tegul mūsų šventės ir mūsų asmeniniai bei bendruomeniniai įsipareigojimai liudija šį Dievo troškimą išgelbėti kiekvieną žmogų, kas jis būtų: fariziejus, ciesorius ar tiesos Mokytojo mokinys.

 

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos       .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com)