Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją 

nuo lapkričio 27 d. pirmadienio iki

gruodžio 3 d. sekmadienio, 2023

 

 

link I Advento sekmadienio, B

 

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės,

kad neįgalieji būtų visuomenės dėmesio centre,

o institucijos siūlytų įtraukias programas,

kurios skatintų aktyvų dalyvavimą.

 

 

 

„Ar gaidgystėje, ar rytmety“

                                                                                 Mk 13, 36

  

 

Nemėgstame laukti. Nemėgstame ir nežinoti, kas nutiks ateityje. Mums patinka gyventi šiaakimirka, norime būti tikri, ka d viskas vyks taip, kaip įsivaizduojame. Evangelija prieštarauja spontaniškiems mūsų įkvėpimams. Ji mus sukrečia ir ragina judėti. Prasidėjęs Advento laikas kviečia laukti Viešpaties atėjimo ir ugdyti budrumą. Esame kviečiami paleisti savo tariamą tikrumą, raminantį mus, ir priimti būsimą naujovę tarsi kiekvieno ryto – dienos, kurios negalime kontroliuoti – ženklą. Galbūt mums pasisekė ir išgirdome gaidžio giedojimą! Šiaip ar taip, kiekvienas rytas, ypač šiuo metu prieš Kalėdas, yra kvietimas skonėtis gauto gyvenimo dovana. Viešpats kiekvieną dieną ateina netikėtai. Jo meilė laukia mūsų. Ar Jis ras mus laisvos širdies ir laisvų rankų, kad būtume

palikę Jam vietą savo gyvenime?

 

Manuel Grandin, jėzuitas

 

 

Evangelija pagal šventąjį šventąjį Morkų

(Mk 13, 33–37)

Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams: „Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų

šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, ar rytmety, kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegančių.

Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“ 

 

 

Pirmadienis 20 d.

 

Visi budės?

 

Šiais metais Advento laikas pradedamas stipriu Jėzaus raginimu, skirtu savo mokiniams: „Žiūrėkite, budėkite.“ Budėti yra budos, pažodžiui to, kuris „pabudo“, išėjo iš savęs ir rado kelią į išsilaisvinimą, savybė. Taigi, ėjimas link Kalėdų vakaro vėl patraukia mūsų dėmesį, atitraukia mus nuo stingdančių įpročių. Ateina kai kas naujo: telieka gyvas Kalėdų atminimas! Šiandien melsiuosi, plačiai atverdamas akis, tarsi pirmą dieną, ir kontempliuodamas tuos, kurie mane supa, ir savo gyvenamąją aplinką. Ateik, Jėzau, pažadink mane.

 

 

Antradienis 21 d.

 

Visi nežinantys!

 

Jėzus prašo sunkaus dalyko: budėti, nežinant, „kada ateis tas laikas“. Ar Jėzus slapukas? Ne, Jis su mumis nežaidžia. Net Jis nežino, kada ateis laikas. Tik Tėvas žino. Iš mūsų, įpratusių kontroliuoti dalykus, atimamas noras viską kontroliuoti. Neįmanoma uždėti rankų ant Dievo. Jėzus budės iki galo, kad priimtų tai, kas ateis, kai ateis. O ar nežinia mane apsunkina? Ateik Jėzau, net jei nežinau, kada ir kaip ateisi.

 

 

Trečiadienis 22 d.

 

Iškeliauti

 

Norėdamas mums padėti suvokti, ką reiškia budėjimas ir neišvengiamas pasitraukimas, Jėzus kaip įprasta pasakoja palyginimą. „Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur...“ To užtenka sužadinti mūsų vaizduotei apie Dievą: iškeliauti! Ne leistis į turistinę kelionę, o palikti laisvą lauką savo tarnams. Jis jais pasitiki. Jis atidavė jiems viską. Todėl gali ramiai pasitraukti. Savo maldoje kreipsiuosi į Viešpatį, kuris iškeliavo. Kalbėsiu su Juo apie Jo pasitikėjimą manimi ir laisvę, kurią Jis man suteikia.

Ateik, Jėzau, laukiu Tavęs.

 

 

Ketvirtadienis 23 d.

 

Netikėtai

 

Palyginime Jėzus neslepia, kad žmogus, iškeliavęs svetur, gali grįžti netikėtai. Andriejus, Petro brolis, kurį šiandien švenčiame, kai ką panašaus patyrė. Niekas nenumatė, kad Jėzus, Dievo Sūnus, vieną dieną praeis pro šalį krantu, kai jis metė tinklus į jūrą. Andriejus mokėjo budėti. Jis

nepraleido šio netikėto susitikimo, kuris apvertė jo gyvenimą aukštyn kojomis. Šiandien apmąstysiu visus netikėtus susitikimus ir melsiuosi su šiais sutiktais žmonėmis.

Ateik, Jėzau, ateik nors ir netikėtai į mano gyvenimą.

 

 

Penktadienis 24 d.

 

Jis ateis

 

Kita svarbi palyginimo pamoka: žmogus, išėjęs į kelionę, sugrįš. Jis neapleido savųjų. Neabejotina: jis vėl sugrįš. Todėl tarnai išgyvena laikiną jo nebuvimą. Šeimininkas nedingo. Jie tik nežino, kada ir kaip jis ateis. Taip ir Jėzus: Jis ne praeities, o ateities žmogus. Jis ateina. Mūsų laukimas Advento laikotarpiu ne veltui. Jėzus ateis. Melsiuosi, žvelgdamas į horizontą, iš kur kai kas gali ateiti, arba į duris, kurias gali atidaryti nepažįstamasis.

Ateik, Jėzau, nustebink mane!

 

 

Šeštadienis 25 d.

 

Miegok, vaikeli

 

Palyginime gresia, kad žmogus ras savo tarnus miegančius. Viena vertus, dėl to, kad laukimas gali būti ilgas, kita vertus, dėl to, kad namo šeimininkas gali atvykti „ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje“. Visi esame patyrę, kai miegame, nors turime budėti. Kai nuovargis nugali, sunku atsispirti. Šiandien išdrįsiu melstis, padėjęs galvą ant pagalvės, taip rizikuodamas maldoje užmigti.

Ateik, Jėzau, saugok mano širdį.

Išmokyk mane valdyti stresą ir nuovargį, kad nemiegočiau, kai Tu ateisi.

 

 

Sekmadienis 26 d.

 

Budėkite!

 

Įeiti į Adventą reiškia pradėti budėti, ypač vakare ar anksti ryte. Uždegamos žvakės, įjungiamos lempučių girliandos, – tai mūsų troškimo sulaukti ateinančios šviesos tamsoje ženklai. Prakartėlės paruošimas ir kambario dekoravimas – tai mūsų troškimo sutikti Jėzų, išgražinant interjerą, ženklai. Apmąstymas, su kuo švęsime Kalėdas, svarstymas, ką pakviesime dalytis Kalėdų pyragu, ieškojimas tų, kurių niekas nepakvies, – tai ženklai mūsų budėjimo ir atsivėrimo netikėtumams, tai yra, tam, kas nenumatyta, žodžiu, visiems šių dienų Jėzaus įvaizdžiams. Mintys apie dovanas, kurias ketiname dovanoti, atvirukai, kuriuos ruošiamės siųsti, – tai mūsų džiaugsmo, sukeliančio kitų džiaugsmą, ženklai.

Ateik, Jėzau, nedelsk!

 

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos       .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).