Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją 

nuo gruodžio 18 d. pirmadienio iki

gruodžio 24 d. sekmadienio, 2023

 

 

link IV Advento sekmadienio, B

 

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės,

kad neįgalieji būtų visuomenės dėmesio centre,

o institucijos siūlytų įtraukias programas,

kurios skatintų aktyvų dalyvavimą.

 

 

 

„Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo“

                                                                                 Lk 1, 29

  

 

Kalėdų dieną Marijos patirtis gali tapti mūsų patirtimi. Žinoma, nebūtinai išgirsime mus sveikinantį angelą. Tačiau paguldžius vaikelį Jėzų į lovelę, mums, kaip ir Marijai, bus skirti jaudinantys žodžiai: Dievas ateina „atsigulti“ tarp mūsų! Tačiau labai dažnai, kai mūsų ko nors prašo, pirmoji mūsų reakcija – klausimas „kodėl manęs?“... ypač jei tai mus vargina, stebina, nedžiugina, verčia ko nors atsisakyti... Kodėl tai netinkama, juk ir Marija šią neįtikėtiną naujieną pasitinka paprastu „kaip?".

Pasinaudokime šiomis dienomis ir įsitraukime į Marijos mokyklą: mokykimės širdies paprastumo ir kasdienio dėmesio, kad leistumės sujaudinami to, ką išgirsime. Įpročiai stabdo atsiverti tam, kas nauja.

Kai ateina Dievas, Jis visada yra „nepaprastai didis“!

 

Emmanuelle Huyghues Despointes, KG bendruomenė

 

 

Evangelija pagal šventąjį Luką

(Lk 1, 26–38)

Anuo metu angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Išgirdusi šiuos

žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas.  O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą; jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo.“ Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas

Dievo Sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų.“ Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei.“ Ir angelas pasitraukė.

 

 

Pirmadienis 18 d.

 

Angelo žinia

 

Štai tuo metu Dievas imasi nepaprastos iniciatyvos: siunčia angelą pranešti, kad nori įsikūnyti ir labai nuolankiai prisidėti prie žmonių. Žinoma, iki šiol gyvenime manęs angelai nebuvo aplankę, bet tikrai sutikau žmonių, kurie perdavė šį didįjį krikščioniškąjį slėpinį – Įsikūnijimą.

Savaitės pradžioje dėkokime už „angelus Gabrielius“, kurie mokėjo mums nešti Gerąją Naujieną.

Prašysiu Viešpaties stiprybės, kad savo ruožtu mokėčiau būti angelas Gabrielius, kasdien Gerąją Naujieną skelbčiau tiems, kuriuos sutiksiu.

 

 

Antradienis 19 d.

 

Dialogo kontempliacija

 

Šiame tekste skaitome Gabrieliaus ir Marijos dialogą. Paprasčiausią pokalbį, labai trumpą, palyginti su didžiulėmis pasekmėmis, kurias šis „taip“ duos žmonijai. Likus vos kelioms dienoms iki Kalėdų, skirkime laiko ir apmąstykime šį apreiškimą, kuris stebina ir yra nuostabus. Koks jausmas žinant, jog Dievas tapo žmogumi, kad prie manęs prisidėtų?

Kelias akimirkas galiu melstis prie prakartėlės, apmąstydamas tuščią vietą tarp Juozapo ir Marijos, laukiančių Jėzaus atėjimo, ir leisiuosi apimamas Dievo meilės.

 

 

Trečiadienis 20 d.

 

Dievui nėra negalimų dalykų

 

Per šį jau nerimą sukėlusį dialogą, kuriame Gabrielius prašo Marijos būti Gelbėtojo motina, mums dar atskleidžiama, kad Dievui nėra negalimų dalykų: Elžbieta senatvėje, nors ir buvo laikoma nevaisinga moterimi, laukiasi vaikelio, kuris gims po trijų mėnesių. Dievas niekada nenustoja

apreikšti savęs ir rodyti mums savo meilės. Šio stebuklo akivaizdoje galime melstis už poras, kurios negali susilaukti vaikų, kenčia nuo šios situacijos ir kurioms šią ištrauką gali būti sunku klausytis kaip tą, kuri neša viltį.

 

 

Ketvirtadienis 21 d.

 

Stabtelėjimas prie paveikslo

 

Be abejo, jau esu mąstęs ar kontempliavęs meno kūrinius, vaizduojančius šią Apreiškimo ištrauką? Fra Angelico arba šių laikų menininko, pavyzdžiui, Arcabo. O aš, kaip aš įsivaizduoju šią sceną? Pagrindinis dėmesys skiriamas dviejų pagrindinių veikėjų susitikimui ar svarbiam dailės kūrinio puošybos elementui? Kur: namie ar lauke? Kaip žvelgčiau į angelą? O į Mariją? Įsivaizduosiu sceną mintyse, tarsi ją tapyčiau. Skirsiu laiko aiškiai išskirti formoms ir spalvoms, kurias naudosiu savo paveiksle.

 

 

Penktadienis 22 d.

 

Dievo stebuklai

 

Pirmoji Marijos reakcija atrodo gan suprantama: „ji sumišo“. Kaip galima būtų nesutrikti, kai į tavo namus ateina angelas ir pasisveikina, kaip pasielgia Gabrielius. Tačiau matome, kad Marija leidžiasi būti paliesta ir prie to prisideda raminantys angelo Gabrieliaus žodžiai „nebijok“. Dėl to ji po kurio laiko galės pasakyti: „Didžių dalykų padarė man Viešpats“.

Skirsiu laiko pamatyti stebuklams, kuriuos Viešpats šiandien daro dėl manęs, ir stebėsiuosi jais.

 

 

Šeštadienis 23 d.

 

„Štai aš“

 

Šios evangelijos finalas nuostabus! Marija atsako atvirai ir užtikrintai: „Štai aš.“ Ji imasi tarnystės savo Viešpačiui. O ar aš galiu pasakyti Dievui „taip“? Ir ką daryti toliau po tokio atsidavimo Dievui? Kita eilutė mums sako, kad iškart po šių žodžių Marija susiruošia ir skubiai iškeliauja. Tokia buvo

praėjusios vasaros Lisabonos PJD pasirinkta tema – kvietimas keltis ir veikti. Drauge su Marija, įeidamas į Įsikūnijimo slėpinį, mokysiuosi keltis ir skubiai iškeliauti, kad susitikčiau su Viešpačiu ir su kitais.

 

 

Sekmadienis 24 d.

 

Bendradarbiauti su Dievu

 

Įsikūnijimo, kurį švęsime šį vakarą, slėpinys mums atsiskleidžia šiame dialoge: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi! Dievui nėra negalimų dalykų.“ Galiu leisti šiems žodžiams skambėti manyje, sutelkti dėmesį į žodžius, kurie labiau atliepia arba į tuos, kuriems jaučiu pasipriešinimą. Tada tiesiog dalysiuosi su Viešpačiu tuo, kas kilo, klausantis šių žodžių. Šiuo periodu, kai pasirengimas dažnai atima daug laiko ir jėgų, Kalėdų šventės tebūna ir laikas, kai norėsime atsiverti ir bendradarbiauti Viešpaties darbe mūsų širdyje ir per mus. Ir nešiokimės

širdyje visus tuos, kuriems Kalėdos nebūtinai bus džiaugsmo vakaras.

 

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos       .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).