Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją

nuo sausio 30 d. pirmadienio iki

vasario 5 d. sekmadienio, 2023

 

►link V sekmadienio, A

 

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės, kad gyvendamos tikra bendryste parapijos vis labiau

taptų tikėjimo, brolystės ir priėmimo bendruomenėmis tiems,

kuriems labiausiai reikia pagalbos.

 

„Jūs žemės druska“

                                                                                                      Mt 5, 13

 

 

Mūsų gyvenimui reikia skonio, visi tai esame kada nors patyrę: kai gyvenime trūksta skonio, greitai mažėja vilties ir džiaugsmo. Šventajam Ignacui ir daugeliui kitų, gyvenusių prieš jį, dvasinis gyvenimas natūraliai siejasi su gero skonio pajutimui. Taigi antroje jo Pratybų pastaboje skaitome: „Sielą sotina ir tenkina ne žinių gausa, o vidinis dalykų pajutimas ir skonėjimasis jais“. Užuosti ir ragauti – du veiksmažodžiai, atskleidžiantys kūno pojūčius, emocijas ir pažinimą, kas leidžia patirti Dievą. Visa tai gali mus išgąsdinti, bet pasitikėkime: reikia „tik“ mokėti ragauti, pajusti stipresnį ar švelnesnį veiksmų ir žodžių skonį. Jėzus yra tam, kad mus vestų, Jis yra puikiausias skonis, tas, kuris suteikia gerą skonį mūsų trapiam gyvenimui ir pasauliui, jei ten ieškome autentiškumo. Taigi, skonėkimės, suteikime skonio tam, kas mumyse ir aplinkui atrodo prėska!

Manuel Grandin, jėzuitas

 

Evangelija pagal šventąjį Matą

(Mt 5, 13-16)

Anuo metu Jėzus bylojo savo mokiniams: „Jūs žemės druska. Jei druska išsidvoktų, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“.

Pirmadienis 30 d.

Paduok man druskos

Šie paprasti žodžiai „paduok man druskos“ kalba, kad šis prieskonis labai svarbus, siekiant sustiprinti per daug prėską patiekalų skonį. Jėzus vartoja šį pažįstamą įvaizdį, norėdamas išmokyti savo mokinius, kas jie yra, kai jie to nesuvokia. Jūs „esate“, o ne „būsite“ ar „galite būti“ ar dar mažiau „turėtumėte būti“. Aš, skaitantis šias eilutes, irgi „esu“, net jei tuo netikiu. Šiandien skirsiu kelias trumpas maldos akimirkas, užberdamas šiek tiek druskos (smulkios arba rupios) ant savo liežuvio. Ir leisiu, kad druska sustiprintų mano, kaip Jėzaus sekėjo, skonį.

Antradienis 31 d.

Žemė, žemė, valio!

Kaip paprastai, Jėzus mąsto plačiai. Visada kviečia praplėsti mūsų palapinės erdvę. Nesame druska savo namams, nei savo šaliai ar Bažnyčiai. Paimti iš žemės, ir mes, Jėzaus mokiniai, esame „žemės druska“. Tai ne kuklumo trūkumas ar netinkamas savo sėkmės skelbimas. Būti Jėzaus mokiniu – reiškia būti solidariam su Žeme. Melsiu Viešpatį, žvelgdamas į žemę, kuri prilimpa man priekojų, ir į tą, kuri mano akims atsiskleidžia horizonte. Ištiesiu rankas ir kojas statysiu ant žemės: aš druska!

Trečiadienis 1 d.

Tapti prėskam, be skonio

Didžiausia rizika, kuri laukia bet kurio mokinio: prarasti skonį, daugiau neišgyventi džiaugsmo, teikiančio gyvenimui skonį, savo žodžiais būti per aštriam ar per rūgščiam, o tai nustelbtų visus kitus labai subtilius ir puikius skonius... Ramiai įsitaisysiu Viešpaties akivaizdoje ir drauge su Juo pasistengsiu atpažinti žodžius ar veiksmus, dėl kurių netenku savo, kaip pakrikštytojo, gyvenimo skonio. Viešpatie, dar kartą duok man savo druskos.

Ketvirtadienis 2 d.

Šviesa!

Šiandien Jėzaus Paaukojimo šventykloje šventė ir visų pašvęstųjų šventė. Grabnyčių žvakių švieselės sužibės Mišiose, o „auksiniai blynai“ – pradžiugins visų mažų ir didelių gurmanų akis! Nuo Kalėdų praėjo 40 dienų. Bet būti pasaulio šviesa – tą Dievas daro kiekvieną dieną nuo mano krikšto! Ir op, uždegsiu žvakę ir jos šviesoje melsiuosi, leisdamas, kad apšviestų Jėzus, gimęs šviesa iš šviesos. Jeigu pažįstu pašvęstųjų, tai ši diena melstis su jais ir už juos.

Penktadienis 3 d.

Pasislėpti?

Jėzus kupinas gerų pojūčių: elektros lemputės, net ir mažai suvartojančios elektros, niekas nestatys po lova ar po kavos staliuku. Šviesa sukurta tam, kad pasklistų ir leistų visiems matyti bei judėti kambaryje. Priešingai, tamsoje sunku rasti tai, ko ieškote, ir lengva atsitrenkti į baldus. Savo maldoje leisiu, kad geras Jėzaus pojūtis apšviestų, ką reiškia būti mokiniu–misionieriumi, kaip sako ir vis kartoja popiežius Pranciškus. Kaip išgyvensiu šią vienybę, skleidžiančią šviesą?

Šeštadienis 4 d.

Šviesti žmonėms

Šis Jėzaus kvietimas stebina, juk Jis taip dažnai smerkia mėgstančius meluoti ir pasirodyti kitiems, pavyzdžiui, užimančius pirmąsias vietas ar net atvirai besimeldžiančius. Tai ne „mes“ spindime kitiems, o šviesa, t.y. tai, ką rodo mūsų veiksmai ir žodžiai beveik be mūsų, natūraliai, iš anksto nesiruošus. Prisiminsiu žmones, kurie mano gyvenime buvo šviesa. Viešpatie, dėkoju už juos. Leisk, kad nelaikyčiau savęs „šviesa“, o atspindėčiau Tavo šviesą.

Sekmadienis 5 d.

Šlovinti mūsų Tėvą

Viskas Dievo šlovei (arba didesnei Dievo garbei, kaip sakytų jėzuitai): štai į ką kvietė Jėzus savo mokinius, taigi ir kiekvieną iš mūsų. Tai nėra tikėjimo, kad esi geresnis už kitus, klausimas. Jėzus niekada vieno su kitu nelygino ir nevertino pagal nuopelnus. Jis „tik“ nori matyti mus gyvenančius ir veikiančius kaip mokinius, imituojančius Jo elgesio būdus: turėti kitų skonį ir juos „paskaninti“ (kiekvienas žmogus yra geras patiekalas, nors savęs nepažįsta, unikalus, originalus ir Dievo mylimas patiekalas), šviesti žodžiais ir veiksmais, niekada neveikti tamsoje ir nesilaikyti tamsos pažadų. Tada išsipildys didžiausias Jėzaus troškimas – kad visa, kas gyva, šlovintų Dievą. Sekmadienio Mišios yra gera proga šlovinti mums ir tiems, kurie net neįtaria, į kokią laimę yra kviečiami.

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).