Didysis penktadienis 2016

 

Gavėnia daugiau nei abstinencija

 

Paimk savo Kryžių

 

Įžvalgos apie Evangeliją pagal Matą – Mato 1, 21-22

 

KODĖL? 

 

Nuolankus maldavimas – 143-oji psalmė

 

5 kančios slėpinys – Nukryžiavimas

 

De profundis - 130-oji psalmė 

 

4 Kančios slėpinys – Kryžiaus nešimas

 

Tremtinio malda nelaimės valandą - 120-oji psalmė

 

3 kančios slėpinys: Karūnavimas erškėčiais

 

Miserere - 51-oji psalmė

 

2 kančios slėpinys – Nuplakimas

 

Kryžiaus kelias

 

Suvargusio nusidėjėlio malda – 38-oji psalmė

 

1 kančios slėpinys – Agonija Sode

 

Atviras nuodėmės išpažinimas – 32-oji psalmė

 

Gavėnia – laikas priartėti prie Kristaus

 

Gavėnia – atsivėrimas Dievo gailestingumui

 

Jėzus kentėjo dėl mūsų

 

Jo dėka viskas buvo sukurta

 

Dangaus ir žemės Kūrėjas

 

Viešpaties Krikšto šventė

 

Kūdikėlis Jėzus, Išminčiai ir Erodas

 

Dievo planas šeimai –Dievo meilės atspindys

 

Marija, Šventosios Dvasios sutuoktinė ir Dievo Motina

 

Džiūgavimas ir laukimas

 

Ant tikėjimo metų slenksčio

 

Adventas: Viešpats ateina iš toli

 

Ant tikėjimo metų slenksčio

 

Ar katalikai gali tikėti horoskopais?

 

Priimti Šventosios Dvasios Dovanas

 

Jūs esate šių dalykų liudininkai

 

Marija Baltuškaitė. Baltas hiacintas Gvidui

 

Prisikėlimas? Įrodyk Tai Man

 

Dievo gailestingumo paveikslo viešnagė Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektorato šeimose

 

7 paskutiniai Kristaus žodžiai nuo kryžiaus. Septintasis žodis

 

7 paskutiniai Kristaus žodžiai nuo kryžiaus. Šeštasis žodis

 

7 paskutiniai Kristaus žodžiai nuo kryžiaus. Penktasis žodis

 

7 paskutiniai Kristaus žodžiai nuo kryžiaus. Ketvirtasis žodis

 

7 paskutiniai Kristaus žodžiai nuo kryžiaus. Trečiasis žodis

 

7 paskutiniai Kristaus žodžiai nuo kryžiaus. Antrasis žodis

 

7 paskutiniai Kristaus žodžiai nuo kryžiaus. Pirmasis žodis

 

Kryžiaus kelias

 

GAVĖNIA – kelionė į dykumą per kasdienybės džiungles

 

Šv.Karalaitis Kazimieras

 

Kristaus apsireiškimas (TRYS KARALIAI)

 

Dievo meilės laiškas pasauliui

 

"O" PRIEGIESMIAI

 

Šv. Pranciškaus stebuklai

 

Vardan Dievo

 

Magiška MAGIS patirtis

 

Magis ir ekologija

 

Leiskite kitam būti netobulam

 

Veikla kaip vilties mokymosi vieta

 

Tikėjimas daro mus stipresnius

 

Susigrąžinkime savigarbą ir suvokime savo sielos vertę

 

Nedarbo iššūkiai: Kaip atsilaikyti ir klestėti 2010 11 24

 

Apie neseniai pas Viešpatį iškeliavusį kun. Donatą Slapšį SJ

 

Jie ne krikščionys, bet beveik VISI ateina

 

Malda kaip vilties mokykla

 

Kunigas, kuriam Kristus buvo viskas

 

Maestro svečias