Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją

nuo vasario 20 d. pirmadienio iki

vasario 26 d. sekmadienio, 2023

 

►link I GAVĖNIOS sekmadienio, A

 

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės, kad gyvendamos tikra bendryste parapijos vis labiau taptų tikėjimo, brolystės ir priėmimo bendruomenėmis tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

 

 

„Eik šalin, šėtone!“

                                                                                                      Mt 4, 10

 

Kiek kartų per dieną esame gundomi? Švelni gundymai, nedideli, kartais didesni ar net rimti. Visi gundymai visada prasideda „jei“: jei tu turtingas, jei tu stiprus, jei tu sveikas, jei valdai savo gyvenimą, daryk taip, kaip jautiesi... ir jei, ir jei, ir jei... Taip veikia šėtonas. Ir nepaisant Jėzaus atsakymų, jis tą kartoja tris kartus. Galios, valdžios ir turtų gundymai yra miražai, kuriuos dykumoje velnias kuria Jėzui. Ar šie trys šėtono pasiūlymai skirti tik Jėzui, pradedančiam viešąjį gyvenimą, ar ir pavojus, kurie tyko mūsų, XXI amžiaus žmonių? Turime nuoširdžiai į tai pažvelgti šios Gavėnios pradžioje.

Emanuelle Huyghues Despointes, KG bendruomenė

 

Evangelija pagal šventąjį Matą

(Mt 4, 1–11)

Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis buvo labai alkanas. Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona“. Bet Jėzus atsakė: „Parašyta: "Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“. Tada velnias jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako: „Jei tu Dievo Sūnus, pulk žemyn, nes parašyta: "Jis lieps savo angelams globoti tave, ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenis“. Jėzus jam atsako: „Taipogi parašyta: "Negundyk Viešpaties, savo Dievo“. Velnias vėl paima jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų didingumą, taria: „Visa tai aš tau atiduosiu, jei, parpuolęs ant žemės, pagarbinsi mane“. Tada Jėzus atsako: „Eik šalin, šėtone! Juk parašyta: "Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!“ Tuomet velnias nuo jo atsitraukė; štai angelai prisiartino ir jam tarnavo.

 

Pirmadienis 20 d.

Eiti į dykumą

 

Niekas nesirenka eiti į dykumą pats, net Kristus. Dvasia Jį ten veda ir lydi per šį nuotykį, Jam leisdama pasinerti į kartais sumaištį keliančias žmogaus sielos gelmes. Jėzus nebėga nuo savo dykumų. Jis leidžiasi į pavojus ir rizikuoja keliaudamas pirmyn su Dvasia.

Prašysiu Viešpaties pasitikėjimo malonės, kad galėčiau kartu su Juo eiti į dykumą ir kaip Jis būti Dvasios vedamas.

 

Antradienis 21 d.

Pradėti kovą

 

Dykumoje Jėzus ne vienas. Tarsi grifas, priešas prieina prie Jo, kai Jį ištinka alkis. Velnias visada prislenka prie mūsų silpnumo akimirkomis. Ir kaip tik šiomis akimirkomis svarbu atsiremti į tai, kad esame mylimi Dievo sūnūs ar dukros. Toli gražu neneigdami per mus plūstančių mirties jėgų, turime išmokti joms nesuteikti per daug vietos.

Prašysiu Viešpaties stiprybės malonės, ypač silpnumo ir nusivylimo akimirkomis.

 

Trečiadienis 22 d.

Patirti alkį

 

Šiandien Bažnyčia mus kviečia pasninkauti. Pasninkas yra paprastas būdas pajusti, kaip vergaujame savo norams. Žinoma, valgyti reikia. Tačiau kaip per greitai nepamiršti, jog „žmogus gyvas ne vien duona“. Ir, žinoma, yra kitų gerų dalykų, kuriems reikia pasninko: internetas, mobilusis telefonas, televizija, išvykos... Nereiškia, kad reikia jų atsisakyti dėl atsisakymo; – reiškia, kad reikia įgyti laisvę.

Prašysiu Viešpaties šviesos, kad suvokčiau, kam mano gyvenime reikia pasninko, prašysiu ir Jo stiprybės malonės, kad su džiaugsmu pradėčiau pasninką.

 

Ketvirtadienis 23 d.

Pradėti akistatą

 

Tris kartus priešas abejoja, ar Jėzus yra Dievo Sūnus, kas buvo apreikšta prieš pat šią ištrauką per krikštą Jordane. Velnias negaili Jėzaus, puola Jį iš priekio prieš sūnišką Jo tapatybę. Be to, norėdamas pasiekti savo planus, jis manipuliuoja Dievo Žodžiu. Todėl čia mums pasakojama apie keistą ginklų surėmimą – disputatio, kaip buvo sakoma viduramžiais. Tačiau Jėzus nenuleidžia rankų, nes Jis remiasi tiesa ir tikėjimu.

Prašysiu Viešpaties drąsos malonės, kad galėčiau kaip Jėzus būti nusiteikęs prieš melą ir nepasitikėjimą savimi ir aplinkiniais.

 

Penktadienis 24 d.

Garbinti vieną Dievą

 

Paskutinis priešo puolimas yra prieš vidinę Jėzaus laikyseną. Iš tiesų, nunešdamas Jį ant labai aukšto kalno, jis ragina Jį viešpatauti pasauliui ir nusilenkti prieš jį. Gudrybė didelė, gundymas, kad tau tarnautų, o ne tarnauti, stiprus. Šis gundymas mus dažnai apninka, nes lengva tarnauti ir nusilenkti dalykams, kurie teikia galios iliuziją.

Prašysiu Viešpaties tiesos malonės, kad išmokčiau atpažinti sunkumus ir tarnauti gėriui, tarnauti – netrokštant, kad man tarnautų.

 

Šeštadienis 25 d.

Su pasitikėjimu pradėti Gavėnią

 

Šios pirmosios Gavėnios dienos gali būti proga prisiminti praėjusią Gavėnią. Kas nutiko mano gyvenime, Bažnyčioje, pasaulyje nuo praėjusių metų? Kaip Viešpats apsireiškė? Kaip užaugau? Kas buvo sunkiausia? Galiu sukurti prašymą: kokio atsivertimo norėčiau šiemet? Kokių malonių prašysiu, kad keliaučiau pirmyn santykiuose su Dievu, su kitais ir su savimi?

 

Sekmadienis 26 d.

Įeiti į tikrą džiaugsmą

 

Gavėnia – tai kelias, kuris nuves mus į Didžiąją savaitę, kai Jėzus apsireikš mums kaip Tas, kuris mus myli iki galo. Šventa Geroji Naujiena! Todėl esame kviečiami eiti meilės keliu, bet nors šis kelias reikalauja daug pastangų ir yra pilnas kovų, jis gali būti šviečiančių lobių ir išlaisvinančių atradimų kelias. Prašykime Viešpaties, kad pasimokytume iš Jo, kad Dvasia vestų drauge šiuo tikro džiaugsmo keliu. Bendruomenių ir pasaulio ateitis priklauso nuo mūsų asmeninio ir bendruomeninio atsivertimo. Tai Dievo pašaukimas ir pažadas mums: esame sukurti laisvei ir džiaugsmo pilnatvei.

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com)